NOWOŚCI

Arezzo: Goście w Oratorium

article thumbnail

W życiu parafialnym Arezzo – San Leo ponownie miało miejsce bardzo znaczące wydarzenie – z pewnością pierwsze w historii. W piątkowy wieczór 9 marca do naszego orat [ ... ]


Ołtarzew: Wiadomości

article thumbnail

Sesja formacyjna ZAK W dniach 5-7 marca 2018 r. alumni I i II roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie uczestniczyli w sesji  [ ... ]


Międzyrzecz: Z posługą religijną w więzieniu...

article thumbnail

Kapelan Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, ks. Marek Rogeński SAC – Kustosz Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski. Kościół, realizując swoją misję ewangelizac [ ... ]


Ołtarzew: Klerycy na Sympozjum Metafizycznym w Lublinie PDF Drukuj Email

W czwartek, 7 grudnia 2017 roku, alumni kursu I oraz II Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, wzięli udział w sympozjum metafizycznym. Odbyło się ono w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Tematem były pewne rewolucyjne objaśnienia filozoficzne św. Tomasza z Akwinu, które pozwoliły ówczesnym ludziom na nowo i lepiej zrozumieć wiele zagadnień – Św. Tomasz i punkty zwrotne w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga.

Sympozjum zostało podzielone na trzy części. Podejmowano w nich zagadnienia dotyczące tomaszowego rozumienia świata, człowieka oraz Boga i świata duchowego. Pierwszą z nich otworzyło nagranie wypowiedzi o. Mieczysława A. Krąpca OP, pt.: Dlaczego Tomasz z Akwinu?. Jako pierwszy prelegent wystąpił ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB z wykładem zatytułowanym: Kreacjonizm jako punkt zwrotny w interpretacji świata i człowieka. Salezjanin ukazał rewolucyjność tomaszowej koncepcji creatio ex nihilo. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Piotr Jaroszyński. Wykład prof. Jaroszyńskiego nosił tytuł: Odkrycie istnienia – podstawą realizmu i punktem zwrotnym w rozumieniu bytu. Kolejnym prelegentem był o. dr hab. Peter Fotta OP, który mówił na temat maksymalizmu i uniwersalizmu metafizyki św. Tomasza z Akwinu. Po krótkiej dyskusji przemawiał także ks. prof. Elvio Fontana z Rzymu, mówiący o tomaszowej teorii partycypacji, jako o punkcie zwrotnym w wyjaśnianiu przyczynowania. Prof. Fontana wskazał m.in. na różnice między myślą samego Akwinaty a poglądami Arystotelesa. Na końcu sesji przedpołudniowej wystąpił ks. prof. dr hab. Jan Sochoń z wykładem pt.: Tomaszowa nauka o prawdzie i poznawaniu.

Część druga, po przerwie obiadowej, dotyczyła człowieka w ujęciu św. Tomasza. Jako pierwszy w tej sesji przemawiał dr hab. Arkadiusz Gaudaniec na temat: Esse personale. Zwrot w rozumieniu człowieka. Prelegent ukazał tomaszowe pojmowanie osoby ludzkiej. Kolejny wykład poprowadził prof. dr hab. Piotr Mazur, który mówił o specyfice psychiki ludzkiej wg Tomasza z Akwinu. Profesor ukazał m.in. trudne czasem do dokładnego wyznaczenia granice między sferami psychiczną a duchową człowieka. Kolejny wykład nosił tytuł: Tomasz z Akwinu o sumieniu. Paradygmat w debacie filozoficznej. Został on wygłoszony przez prof. dra hab. Bertholda Walda z Niemiec. Dotyczył on szeroko rozumianego problemu sumienia w ujęciu św. Tomasza. Po kolejnej dyskusji przemawiali także: ks. dr hab. Henryk Majkrzak z WSD w Stadnikach (wystąpienie pt.: Człowiek w perspektywie celu ostatecznego. Tomaszowa aretologia), który poruszył kwestię cnót i rozwoju człowieka, a także dr hab. Krzysztof Wroczyński (prelekcja zatytułowana: Tomasz z Akwinu o prawie naturalnym).

Sesja trzecia dotyczyła Boga i rozpoczęła się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej. Jako pierwszy mówił ks. prof. dr hab. Piotr Moskal, którego prelekcja nosiła tytuł: Punkt zwrotny w tomaszowym rozumieniu Boga. Ks. Moskal ukazał, jaką rewolucyjną myślą było uznanie przez naszego świętego, że Bóg to byt, którego istotą jest istnienie. Potem ks. dr hab. Tomasz Stępień mówił o aniołach (jako substancjach oddzielonych) w filozoficznym obrazie świata św. Tomasza i o różnicach między poglądami jego a zwolenników tzw. materii duchowej. Kolejnym prelegentem był dr Andrzej Stefańczyk z wykładem pt.: Czy istnieje przeznaczenie? Tomaszowa nauka o predestynacji. W tym wykładzie dr Stefańczyk poruszył istotne kwestie dotyczące relacji między wszechmocą i wszechwiedzą Boga, a wolnością człowieka. Ostatni wykład pełnił rolę podsumowania całego sympozjum i dotyczył problemu harmonii rozumu i wiary w ujęciu św. Tomasza. Wygłosił go ks. dr hab. Paweł Mazanka. Zamknięcia obrad dokonał ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB.

kl. now. Michał Jaworowski

 
Secured by Siteground Web Hosting