NOWOŚCI

Bielsko-Biała: Koncert kolęd – „Zaśpiewajmy kolędę”

W naszej pallotyńskiej parafii u św. Andrzeja Boboli – pod Szyndzielnią – nudy nie ma, a to za sprawą wspólnoty Dzieci Maryi i młodzieży. Czas świąt Bożego Narod [ ... ]


Ołtarzew: Wiadomości

article thumbnail

Przed Świętami Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie spotkała się 21 grudnia 2017 r., aby złożyć życzenia i [ ... ]


Kraków: Epifania – rekolekcje dla Krakowa i całego świata

article thumbnail

„Bóg, który pozwala się znaleźć tym, którzy Go nie szukają” – pod tym hasłem przez cztery dni (3-6 stycznia br.) trwały rekolekcje ewangelizacyjne, zorganizowan [ ... ]


Ołtarzew: Tytuł doktora habilitowanego Rektora WSD PDF Drukuj Email

W poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. w Warszawie, odbyło się postępowanie habilitacyjne ks. dr. Mirosława Mejznera SAC, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Ks. Mejzner uzyskał tym samym tytuł doktora habilitowanego.

Radość ołtarzewskiej wspólnoty została wyrażona w życzeniach skierowanych do Księdza Rektora na poniedziałkowej kolacji. Ks. Przemysław Podlejski SAC, wicerektor pallotyńskiej Alma Mater, życzył dalszego zbliżania się do Prawdy. W imieniu alumnów życzenia i kwiaty złożyli: al. Michał Owczarz SAC, dziekan alumnów, oraz al. Dominik Gaładyk SAC, radca ds. nauki.

Niech Ta, która jest Stolicą Mądrości, prowadzi Księdza po najprostszych drogach do Boga – powiedział radca.

kl. Dominik Gaładyk SAC


 
Secured by Siteground Web Hosting