NOWOŚCI

Częstochowa: Razem z Józefem, Oblubieńcem NMP – Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów 2018

Okazało się, że nawet nagłe załamanie pogody z wiosennej na zimową, nie przeszkodziło i nie odstraszyło młodzieży w dotarciu na spotkanie w Częstochowie. W Palloty [ ... ]


Ołtarzew: Uroczystość św. Józefa

article thumbnail

19 marca 2018 r. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie dziękowała Bogu za dar życia św. Józefa oraz za dar powo [ ... ]


Ołtarzew: Wiadomości

article thumbnail

Rekolekcje w Magdalence Od 5 do 7 marca 2018 r. alumni V roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie prowadzili rekolekcje szkol [ ... ]


Pallotyńskie „spotkanie na szczycie” – 3 Zarządy Prowincjalne w Ołtarzewie PDF Drukuj Email

„Historyczne wydarzenie” ― tym mianem wielokrotnie określano wizytę przedstawicieli Zarządu Prowincjalnego niemiecko-austriackiej Prowincji Serca Jezusowego oraz spotkanie z Zarządami polskich Prowincji Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego, jakie odbyło się w Warszawie i Ołtarzewie w dniach 5-6 marca 2009 roku.

Głównym celem, dla którego Przełożony Prowincji niemiecko-austriackiej ― ks. Hans-Peter Becker oraz towarzyszący mu Radcy Prowincjalni ― ks. Hans-Joachim Winkens, ks. Lorenz Linder, Administrator – ks. Steffen Brühl i Sekretarz Prowincjalny ― ks. Rainer Schneiders przybyli do Polski, była kontynuacja rozmów, zmierzających do wypracowania trójstronnej umowy międzyprowincjalnej o wzajemnej współpracy i wymianie personalnej. Ten kolejny etap rozmów był wyjątkowy także pod tym względem, iż było to pierwsze od bardzo długiego czasu spotkanie przedstawicieli wszystkich trzech Zarządów jednocześnie. Toteż miejsce spotkania zostało wybrane nie przypadkowo, gdyż Ołtarzew, nie tylko ze względu na położenie, ale także na swoją historię, jest symbolem pallotyńskiej współpracy prowincji polskich i niemieckich, a także wzajemnych relacji między Polską i Niemcami, które – jak podkreślił podczas spotkania ks. Hans-Peter Becker – ze względu na stosunki polityczne miały jaśniejsze i trudniejsze strony. „Dlatego jest czymś ważnym – stwierdził ― aby pokazać, że w Kościele… u nas… odbywa się to inaczej aniżeli w polityce.”

W podobnym duchu wypowiadali się prowincjałowie polscy: ks. Kazimierz Czulak i ks. Józef Lasak, dla którego wypracowanie umowy było głównym motywem spotkania, ale nie jedynym i nie nadrzędnym, gdyż „spotykając się na gruncie pallotyńskim, pokreślmy nade wszystko to, co nas łączy. Wspólne pallotyńskie korzenie i wzajemne relacje, które zawsze były nacechowane duchem współpracy, o jaką zabiegał Założyciel – św. Wincenty Pallotti.” Ks. Prowincjał Józef Lasak podkreślił również, że nie jest bez znaczenia fakt, iż próba wypracowania umowy podejmowana jest w nowej sytuacji, jaka wynika z obecności Polski, Niemiec i Austrii w Unii Europejskiej: „Wspólnie stajemy wobec nowych wyzwań. Z obecności w Unii Europejskiej wynika nowa jedność. Tworzymy wspólnie jedność państw europejskich, partnerskich, a jednocześnie zobowiązanych respektować wymogi i uregulowania obowiązujące na terytorium innych państw.”

W drugim dniu spotkania, goście uczestniczyli w porannej Mszy św. we wspólnocie seminaryjnej. Była to okazja do bliższego poznania alumnów WSD w Ołtarzewie. „Podobne spotkania – powiedział im ks. Hans-Peter Becker ― przebiegające w przyjaznej i braterskiej atmosferze, budzą poczucie bycia pewną częścią pięknego dzieła Zjednoczenia, a także ukazują doniosłość charyzmatu św. Wincentego Pallottiego.”

ks. Piotr J. Karp SAC
kl. Grzegorz Kurp SAC

 

Fot.: www.pallotyni.pl

 

 
Secured by Siteground Web Hosting