NOWOŚCI

Korea Płd.: Garść wiadomości z drugiego końca świata

Właśnie dzisiaj, gdy przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego, po zakończeniu Mszy św. z odnowieniem naszych pallotyńskich przyrzeczeń, pragniemy podzielić się z Wami  [ ... ]


Poznań: Wiadomości

article thumbnail

Arcybiskup Stanisław Gądecki w Pallottinum W dniu 18 stycznia 2018 ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odprawił Mszę św. dla pracowników Pal [ ... ]


Szkocja: W duchu Założyciela…

article thumbnail

We środę, 24 stycznia 2018 roku, Pallotyni z poznańskiej prowincji zjechali w komplecie do Dundee, do gościnnego domu rektora naszej wspólnoty. Modlitwy pallotyńskie i u [ ... ]


Zakopane: Pielgrzymka jubileuszowa rodziny pallotyńskiej PDF Drukuj Email

Słowo mama. Tyle ono rodzi skojarzeń. Każdy z nas ma inne doświadczenie związane ze swoją mamą. Co najmniej jedno jest wspólne – rodząca do życia. Zawsze słowo mama wzbudza pewną tęsknotę w człowieku za tą, która uczy nas kochać, choć w cierpieniu,/ uczy nas cierpieć, choć w milczeniu. Jak było w życiu Pana Jezusa kiedy spoglądał na mamę, kiedy o Niej myślał? Nie wiemy. Możemy się jednak domyślać, korzystając ze słów jednej z pieśni: Ty nas kochasz — a my Ciebie:/ O, niech złączym serca w niebie!/ Matko, kto nie kocha Cię/ Nie ma serca — ach! nie, nie!

Miłość do Matki wyraża wdzięczność za Jej zawsze otwarte dla nas serce… Matko prowadź, bo zginiemy – śpiewamy w innej pieśni – ucz nas kochać, choć w cierpieniu,/ ucz nas cierpieć, choć w milczeniu. Prowadzeni miłością, jako wspólnota Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, wyruszyliśmy do Polskiej Fatimy, do Mamy. W dzień 100. rocznicy objawień Matki Bożej pastuszkom uczestniczyliśmy we wspólnej modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. 13 maja 2017 roku na długo pozostanie w naszej pamięci…

Rozpoczynając jubileuszową pielgrzymkę, ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, powiedział, że zakopiańskie sanktuarium jest miejscem, gdzie dokonało się wiele duchowych przeżyć. W historię tego miejsca wpisuje się także pielgrzymka pallotyńskiej wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Pierwszą konferencję jubileuszową wygłosił ks. Franciszek Gomułczak SAC, postulator generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, przybyły z Rzymu. Prelegent przybliżył zgromadzonym orędzie fatimskie w aspekcie historyczno-duchowo-pallotyńskim. Mówił, że nie jesteśmy pozostawieni na tej ziemi samym sobie – o tym świadczy treść Objawień. Natomiast anioł, który przyszedł do trojga pastuszków, przyniósł największy dar. Przyniósł bowiem Ciało i Krew Chrystusa. Dał także wyraz adoracji Pana upadając na twarz. Wskazał tym samym całej ludzkości potrzebę spożywania Ciała i Krwi Pańskiej, by żyć na wieki, potrzebę adoracji, by upodabniać się do Boga.

Ks. Gomułczak przypomniał zachętę Matki Bożej do odbywania nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, które to jest otwieraniem duchowej przestrzeni na działanie łaski Bożej. Ma ono na celu wynagrodzenie za bluźnierstwa względem Niepokalanej Matki Boga.

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego ma od początku rys maryjny z woli Założyciela – powiedział prelegent z Wiecznego Miasta. Rys ten jest także widoczny na ziemiach polskich, gdzie pallotyni szerzą kult maryjny. Wśród propagatorów można wymieć m.in.: śp. ks. Leona Cieślaka SAC, szerzącego ideę Apelu Jasnogórskiego, śp. ks. Stanisława Czaplę SAC, który dał początek kultu fatimskiego, a także śp. ks. Mirosława Drozdka SAC, wieloletniego kustosza zakopiańskiego sanktuarium. Nieoceniony wkład w szerzenie orędzia fatimskiego ma obecny dyrektor Sekretariatu Fatimskiego, ks. Krzysztof Czapla SAC.

Prelekcja została zakończona postawieniem pytań do osobistej refleksji: Czy i na ile orędzie fatimskie jest mi bliskie? Oraz: Na ile jest mi bliskie i ile razy odprawiłem nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca?. Następnie o godz. 15.00 pielgrzymi odmówili koronkę i litanię do Bożego miłosierdzia.

Ks. dr hab. Janusz Królikowski wygłosił drugą konferencję. Wystąpienie rozpoczęło się o godz.16.00 i zostało zatytułowane następująco: Patrząc w przyszłość – jaka misja i wyzwania dla Kościoła i świata po Jubileuszu? Już na początku przemówienia ks. Królikowski powiedział, że Bóg posłał Maryję, aby w Jego Imieniu przemówiła do ludzi wrażliwych na głos Matki. Matka bowiem jest w stanie delikatnie otworzyć serce swojego dziecka. Orędzie to ma nam jeszcze wiele do powiedzenia, jak zauważył papież Benedykt XVI. Jest to proroctwo zwracające się do naszej wrażliwości chrześcijańskiej, do naszej wiary. Orędzie to wskazuje nam, kim naprawdę jesteśmy, zawiera prawdę o człowieku, która jest ponadczasowa: że jesteśmy grzeszni i skłonni do zła, że istnieje piekło, jako potwierdzenie wolności człowieka. Lecz mimo to człowiek jest zdolny do nawrócenia, czyli przemiany myślenia, życia, wyjścia z niewoli grzechu i wejścia na drogę prawdziwej wolności. Człowiek jest także zdolny do wpływania na losy świata – poprzez modlitwę różańcową, która jest siłą historii.

Ważnym momentem przeżywanej pielgrzymki była modlitwa różańcowa w intencji pokutnej. Rozpoczęła się ona o godz. 18.30 wystawieniem Najświętszego Sakramentu w monstrancji przedstawiającej Matkę Najświętszą niosącą pod swoim Niepokalanym Sercem Prawdziwe i Wieczne Życie, Jezusa Chrystusa. Kolejne dziesiątki różańca św. prowadzili przedstawiciele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, nowicjusze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni) oraz siostra ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (pallotynki).

Najważniejszym punktem obchodów 100. rocznicy fatimskich objawień była msza św. koncelebrowana. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński. Wśród koncelebransów byli m.in.: ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla SAC, ks. Adrian Galbas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC oraz kustosz zakopiańskiego sanktuarium, ks. Marian Mucha SAC. Obecni byli także licznie zgromadzeni kapłani zakonni oraz diecezjalni, siostry i bracia zakonni oraz kilkutysięczna grupa wiernych z Polski i spoza granic naszego kraju. Obecna była także przewodnicząca Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK, s. M. Anna Ozon SAC. Jak powiedział Prymas Polski, doświadczony totalitaryzmami świat nie stał się bardziej bezpieczny, a krążące nad nim widmo terroryzmu zdaje się wciąż wołać i przyzywać błaganie o nawrócenie. Odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do większej ufności Bogu był wypowiedziany przez przedstawicieli rodziny pallotyńskiej Aktu poświęcenia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jubileuszową pielgrzymkę zakończył Apel Jasnogórski i procesja światła w „parku fatimskim”, podczas których światła tysięcy lampionów oświetlały mroki nocy. Blask światła wyrażał gotowość do pokuty i przemiany życia, aby to Bóg był na pierwszym miejscu.

Wizyta u Mamy w Polskiej Fatimie wyraziła miłość wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego względem Niej. Była odpowiedzią na wezwanie do podjęcia drogi nawrócenia ku Bogu. A w końcu była doświadczeniem spotkania z Tą, która daje życie i to życie podtrzymuje…

kl. Dominik Gaładyk SAC

Artykuł powstał na zlecenie Czasopisma Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim Misericordia.


 
Secured by Siteground Web Hosting