NOWOŚCI

Ołtarzew: Nawiedzenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej

article thumbnail

Nawiedzenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej w pallotyńskiej wspólnocie w Ołtarzewie odbyło się 16 i 17 listopada 2017 r. Ikonę, która od 7 marca 1963 r. wędruje po [ ... ]


Ołtarzew: Konferencja pt.: Biblia a kultury

W dniach 13 i 14 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: The Bible and Cultures (Biblia a [ ... ]


Ołtarzew: Spotkanie z prof. Peterem Rainą

article thumbnail

Spotkanie z prof. Peterem Rainą odbyło się 7 listopada 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołarzewie. Historyk opowiedział m [ ... ]


Zakopane: Wieczna konsekracja 2017 PDF Drukuj Email

Pięciu młodych mężczyzn, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów, od 8 września 2017 roku należy – w całości i przez wszystkie dni życia, aż po wieczność – do Boga.

W trakcie kilkudniowych rekolekcji, które odbywały się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, ks. Mieczysław Olech SAC dzielił się cennymi przemyśleniami i refleksjami nt. przeżywania przyrzeczeń w codziennym życiu wspólnotowym. Ponadto dał nowe spojrzenie do przeżywania sakramentu Eucharystii i spowiedzi.

Był to niesamowity czas obcowania z Panem Bogiem i dojrzewania duchowo do złożenia wiecznej konsekracji w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Od tamtego momentu skończył się czas „narzeczeństwa”, czas przemyśleń, zastanawiania się i ponawiania wyboru – dokonały się „zaślubiny”.

Niesamowite przeżycia pomnażał również nastrój miejsca, w którym składaliśmy wieczną konsekrację – Zakopane, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. W tym szczególnym miejscu dla Polski, Jana Pawła II i Pallotynów, w setną rocznicę objawień w Fatimie, w dniu ponowienia oddania Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, o godzinie 12.00, oddaliśmy się Bogu na zawsze, wypowiadając słowa konsekracji: „Dla większej chwały Boga, Najświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, wszystkich aniołów i świętych i dla większego uświęcenia duszy swojej i bliźniego swego, z pomocą Boga i za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, świętego Ojca naszego Wincentego i wszystkich świętych, oddaję, poświęcam, i składam w ofierze całego siebie temuż Bogu wszechmogącemu i postanawiam naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, dlatego na całe życie przyrzekam Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i jego przełożonym: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, życie we wspólnocie dóbr i w duchu służby w miłości Chrystusa Pana, według Prawa tegoż Stowarzyszenia”.

Na ręce księży prowincjałów, ks. Adriana Galbasa SAC i ks. Waldemara Pawlika SAC, wieczną konsekrację złożyli:

al. Dawid Piwowarski SAC

al. Tomasz Kotulski SAC

al. Maciej Krzywiński SAC

al. Marcin Majewski SAC

al. Wojciech Winek SAC.

Z całego serca dziękujemy Bogu, Wyższym Przełożonym, Księdzu Rektorowi WSD, Księdzu Kustoszowi Sanktuarium i Siostrom Nazaretankom oraz wszystkim współbraciom Pallotynom za dar modlitwy.

kl. Wojciech Winek SAC

 
Secured by Siteground Web Hosting