Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

JAMNA: Spotkanie i rekolekcje dla neoprezbiterów

Autor:
ks. Dominik Gaładyk SAC

Spotkanie i rekolekcje dla neoprezbiterów odbyło się w dniach od 10 do 15 lutego 2020 roku. Czas duchowej odnowy realizował się w dominikańskim ośrodku w Jamnej, a poprowadził go ks. Bogusław Bogdan SAC.

Pierwszego dnia księża neoprezbiterzy spotkali się z przełożonymi i formatorami, aby podsumować początki pracy kapłańskiej w miejscach, do których zostali posłani. Na spotkanie dotarli ks. Waldemar Pawlik SAC – pierwszy radca Prowincji Chrystusa Króla, ks. Wojciech Więcław SAC – radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Przemysław Podlejski SAC – sekretarz ds. formacji Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W spotkaniu wziął udział także rekolekcjonista – ks. Bogusław Bogdan SAC, posługujący we wspólnocie w Czarnej. Głównym punktem spotkania była wspólna Eucharystia, której przewodniczył ks. Więcław, zaś homilię o bliskości Boga wygłosił ks. Pawlik.

Następnego dnia rozpoczęły się ćwiczenia rekolekcyjne zatytułowane: „O pokorze i przebaczeniu”. Wpisane były także częściowo w dynamikę dominikańskiego klasztoru w Jamnej – wspólny brewiarz, koronka do Bożego miłosierdzia, posiłki. Podczas Eucharystii rekolektanci byli wprowadzani wgłąb słowa Bożego, które korelowało z treściami konferencji ascetycznych.

I tak, 15 lutego 2020 roku, neoprezbiterzy powrócili do wspólnot swoich pierwszych, kapłańskich gorliwości, by z odnowionymi siłami ducha wsłuchiwać się w odpowiedź na pytania: „Kim jesteś Ty, Panie? A kim jestem ja?”.