Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KANIE K. WARSZAWY: Rekolekcje dla neoprezbiterów

Autor:
ks. Maksim Bolandz SAC

W dniach 17-21 kwietnia br. pallotyńscy neoprezbiterzy odbyli rekolekcje, które poprowadził ks. Przemysław Krawiec SAC. Tematyka rekolekcji skupiała się na osobistej relacji z Bogiem, z samym sobą oraz z innymi ludźmi. Plan rekolekcji przewidywał czas na modlitwę osobistą i wspólnotową. Nie zabrakło również czasu na wypoczynek. Zarówno rozpoczęcie, jak i koniec rekolekcji były poprzedzone wspólnotowym dzieleniem się doświadczeniami, oczekiwaniami oraz przeżyciami związanymi z rekolekcjami i pracą duszpasterską.