Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KOMUNIKAT Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Autor:
Administrator

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Adriana Józefa GALBASA SAC, przełożonego prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Palotyni) w Poznaniu, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej i przydzielił mu stolicę tytularną Naisso.

Warszawa, 12 grudnia 2019 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski