Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: Dyrektorium 2022

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

W dniach od 13 do 19 czerwca br. w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie odbyło się dyrektorium, w którym uczestniczyli najstarsi pallotyni z obu polskich prowincji (księża wyświęceni w 1980 r. i starsi, a także bracia składający w tym okresie wieczną konsekrację) oraz kilku młodszych księży, którzy w poprzednich latach nie mogli uczestniczyć w tej formie formacji permanentnej.

W pierwszym dniu dyrektorium uczestnicy spotkali się z Księdzem Generałem i radcą generalnym, ks. Denilsonem Geraldo SAC. Ks. generał Jacob Nampudakam SAC przekazał aktualne informacje dotyczące Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego na całym świecie, a ks. Denilson Geraldo SAC podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Obaj księża odpowiadali także na pytania stawiane przez uczestników dyrektorium. Po spotkaniu miała miejsce Msza św., podczas której Ksiądz Generał wygłosił homilię. Wieczorem tego dnia odbyło się spotkanie z prof. Janem Żarynem, który najpierw przedstawił wykład na temat stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku, a potem odpowiadał na pytania.

W drugim dniu ks. Sławomir Pawłowski SAC poprowadził dzień skupienia. Uczestnicy dyrektorium wysłuchali dwóch konferencji na temat Eucharystii, a podczas Mszy św., której przewodniczył ks. Sławomir, homilii. Ponadto mieli również czas na dłuższą modlitwę w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. To wszystko było bardzo dobrym przygotowaniem do świętowania następnego dnia uroczystości Bożego Ciała.

Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Leśniak SAC, który podczas jej trwania wygłosił Słowo Boże. Wieczorem odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu.

W kolejnym dniu dyrektorium odbyły się wykłady. Przed południem ks. Krzysztof Czapla SAC przedstawił dwa tematy: Czy wierzyć w objawienia fatimskie?, oraz: Fatima a duchowość św. W. Pallottiego. Po południu ks. Franciszek Mickiewicz SAC mówił o roli Pisma Świętego w działalności ewangelizacyjnej. Tego dnia Mszy św. przewodniczył ks. Krzysztof Czapla SAC.

W sobotę, po porannej Mszy św., której przewodniczył ks. Jacenty Waligórski SAC, uczestnicy dyrektorium odbyli pielgrzymkę do sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego, znajdującego się w Górze Kalwarii. Po południu s. Monika Jagiełło SAC przedstawiła dwa tematy dotyczące duchowości pallotyńskiej: Święty Wincenty Pallotti – kapłan na miarę, oraz: Maryja w życiu świętego Wincentego Pallottiego.

W niedzielę miało miejsce spotkanie z Wyższymi Przełożonymi obu polskich prowincji. Mszy św., kończącej dyrektorium, przewodniczył ks. prowincjał Zenon Hanas SAC, a homilię wygłosił ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC.

Podczas prawie tygodniowego spotkania w Konstancinie-Jeziornie, oprócz wysłuchania ciekawych wykładów, ubogacających duchowo konferencji, współbracia mieli okazję do dzielenia się swoim doświadczeniem pracy duszpasterskiej w kraju i na misjach zagranicznych.

Dyrektorium – zgodnie z prawem SAC (pkt 308,309) – jest elementem formacji ciągłej. Zostało ono przygotowane przez sekretarzy ds. formacji: ks. Grzegorza Suchodolskiego SAC i ks. Przemysława Podlejskiego SAC.