Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Konstancin-Jeziorna: Dyrektorium

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

W dniach od 24 czerwca do 7 lipca br. w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie odbyło się dyrektorium, które – zgodnie z Prawem SAC (pkt. 308, 309) – jest jedną z form pallotyńskiej formacji permanentnej. W bieżącym roku w dyrektorium wzięli udział współbracia, którzy zostali wyświęceni na księży lub złożyli wieczną konsekrację – bracia – w latach 1994-1999. W pierwszym dniu spotkania Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Adrian Galbas SAC, a homilię wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas SAC. Tego dnia po południu odbyły się spotkania w prowincjach z Wyższymi Przełożonymi SAC w Polsce. Następnego dnia uczestnicy przeżywali dzień skupienia. Poprowadził go o. Wojciech Jędrzejewski OP. W kolejnych dniach odbywały się zajęcia (wykłady, prelekcje, konwersatoria) prowadzone przez znawców różnych dziedzin:

– o. dr Wojciech Jędrzejewski OP, Posługa Słowa – kaznodziejstwo;

– ks. Artur Stępień SAC, Pallotti – pustelnik w mieście;

– ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Wyzwania apostolskie w dzisiejszej Europie;

– prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, Kultura do zbawienia koniecznie potrzebna?

– Ernest Bryll, Spotkanie z poetą – próba spojrzenia na dzisiejszą kondycję kultury;

– ks. Krzysztof Religa, Hanna Ostrowska-Biskot, Problem uzależnień we wspólnotach zakonnych;

– S. Anna Bałchan SMI, Człowiek towarem – oszukani na miłość;

– ks. dr Przemysław Podlejski SAC, Wprowadzenie w Lectio divina;

– Zbigniew Nosowski, Pokusy Kościoła w Polsce;

– dr Jolanta Hajdasz, Żołnierz niezłomny Kościoła – historia abp. Antoniego Baraniaka (z projekcją filmu);

– dr hab. Ryszard Stocki, Zawiłości życia i biznesu i jak z nich wyprowadzić Lud Boży?

– ks. Krzysztof Kralka SAC, Strategia Nowej Ewangelizacji;

– S. Monika Cecot SAC, „Sulle ali dei desideri” – o Pallottim słów kilka;

– o. dr Janusz Sok CSsR, Życie konsekrowane w Polsce;

– ks. dr Bogusław Szpakowski SAC, Osobista formacja na etapie 50+;

– o. dr Adam Żak SJ, Ochrona dzieci i młodzieży;

– prof. dr hab. Jan Żaryn, Rola Kościoła w odzyskiwaniu niepodległości;

– Małgorzata Kupiszewska, ks. Grzegorz Radzikowski, Raport Pileckiego.

W czasie dyrektorium, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, ks. Wiesław Gąska SAC złożył na ręce księdza prowincjała Adriana Galasa SAC wieczną konsekrację.

Okres dwutygodniowej formacji stałej był także okazją do spotkań rekreacyjnych, rozmów, podczas których współbracia dzielili się swoimi doświadczeniami pracy w Polsce i za granicą.

Dyrektorium przygotowywane jest przez sekretariaty ds. formacji obu pallotyńskich prowincji, stąd moderatorami spotkania byli: ks. Artur Stępień SAC i ks. Przemysław Podlejski SAC.