Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: Formacja – towarzyszyć i poznawać

Autor:
ks. Marcin Przywara SAC

Każdy z nas chce stawać się coraz lepszy w tym co robi i nie ma w tym nic dziwnego. Jest w nas naturalne pragnienie udoskonalania swoich umiejętności, by lepiej służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. Formacja – bo o niej przede wszystkim tu mowa, jest rzeczywistością dynamiczną, która zakłada ciągły rozwój formowanego, jak i formatora. Zdając sobie sprawę z tej prawdy, formatorzy pallotyńscy spotkali się na corocznym podsumowaniu, by w dniach 21 – 23 listopada w Konstancinie-Jeziornie przyjrzeć się drodze, którą idą oni sami, jak i ci, których im powierzono.

Sekretarze ds. formacji: ks. Grzegorz Suchodolski SAC i ks. wiceprowincjał Przemysław Podlejski SAC zaprosili do współpracy w tym wydarzeniu o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP i ks. Krzysztofa Gajosa SAC. Ojciec Wojciech przeprowadził formatorów przez warsztat, dotykający tematu ascezy w dzisiejszym procesie wzrostu oraz nieodłącznego w tym zagadnieniu samopoznania. Ksiądz Krzysztof natomiast w konferencji duchowej dotknął tematu powołania i oczekiwań z powołaniem związanych, opierając się na ewangelicznej przypowieści o robotnikach w winnicy. W czasie podsumowań towarzyszył nam również przełożony prowincjalny ks. Waldemar Pawlik SAC, chętnie dzieląc się swoim doświadczeniem pracy formacyjnej w duszpasterstwie powołań.

Spotkanie formatorów naszych polskich pallotyńskich prowincji było dobrym czasem modlitwy, refleksji i integracji. Teraz nadchodzi czas wdzięczności, owoców i wdrażania w formacyjną codzienność tego, co się usłyszało i zobaczyło. Caritas Christi urget nos!