Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: Polak nowym Przełożonym Generalnym SAC

Autor:
ks. Łukasz Gołaś SAC/Pallotti.FM

1 października delegaci XXII Zebrania Generalnego wybrali ks. Zenona Hanasa SAC, dotychczasowego Przełożonego Prowincjalnego warszawskiej prowincji Pallotynów, na Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów).

Ks. Zenon Hanas SAC urodził się 16 czerwca 1963 r. w Legionowie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1989 r. w Ołtarzewie z rąk kard. Józefa Glempa. Ukończył studia teologiczne w Ołtarzewie i na KUL, oraz studia filozoficzne, zakończone doktoratem w dziedzinie komunikowania społecznego, w Instytucie Mediów i Komunikacji Społecznej w Monachium (Hochschule für Philosophie).

W latach 1996-1999 był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Apostolicum w Ząbkach.

W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprowincjała pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla. Wykłada na UKSW w Warszawie i w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

Od października 2004 do 2010 roku był wikariuszem generalnym (wicegenerałem) Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów) w Rzymie.

W 2017 roku został wybrany przełożonym pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla; w 2020 roku został ponownie wybrany na urząd Prowincjała.

Ks. Zenon jest również prezesem Fundacji Arcybiskupa Henryka Hosera Familiaris Laetitia oraz prezesem Fundacji Rozwoju UKSW, a ponadto przewodniczącym Europejskiego Spotkania Wyższych Przełożonych SAC, członkiem Konsulty KWPZM.

Ks. Zenon Hanas SAC przyjął urząd Przełożonego Generalnego w czasie ceremonii wyznania wiary i złożenia przysięgi w Kaplicy w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie, w obecności Prokuratora Generalnego ks. Adama Golca SAC. 

Ks. Zenon Hanas SAC jest 23. Przełożonym Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i drugim, po ks. Wojciechu Turowskim (1947-1953), Polakiem wybranym na ten urząd (…).