Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: Rozpoczęcie Dyrektorium

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

W niedzielę 23 czerwca wspólnymi nieszporami rozpoczęło się Dyrektorium 2019 r. Następnego dnia podczas przedpołudniowego spotkania uczestnicy dzielili się nawzajem tym, czym zajmują się na co dzień, w jakich wspólnotach żyją, jaka była ich dotychczasowa droga w życiu kapłańskim lub braterskim. Współbracia mówili także o swoich oczekiwaniach wobec tegorocznego Dyrektorium. Po południu odbyły się spotkania z Wyższymi Przełożonymi obu pallotyńskich prowincji, po których miała miejsce Msza św. Liturgicznej uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela przewodniczył ks. prowincjał Zenon Hanas SAC, homilię wygłosił ks. prowincjał Adrian Galbas SAC. Nawiązując do fragmentu Ewangelii kaznodzieja najpierw zwrócił uwagę na postawę rodziców św. Jana Chrzciciela – niedowierzanie i milczenia Zachariasza, wiarę oraz odwagę Elżbiety – a następnie skupił się na życiu patrona dnia, podkreślając jego radykalizm. „Radykalizm – mówił ks. prowincjał – pochodzi od łacińskiego słowa radix, czyli korzeń. Św. Jan Chrzciciel był zakorzeniony w Chrystusie”. Ks. Adrian Galbas SAC postawił także kilka pytań skłaniających do osobistej refleksji. Wieczorem odbyło się spotkanie rekreacyjne.

W Dyrektorium biorą udział księża i bracia, którzy swoje święcenia kapłańskie lub wieczną profesję złożyli w latach 2000-2006, oraz ci, którzy w poprzednich latach nie mogli w nim uczestniczyć. W ciągu dwóch tygodni uczestnicy Dyrektorium będą przeżywać dzień skupienia, brać udział w warsztatach, prelekcjach i wykładach, w celu odnowy życia duchowego, wspólnotowego oraz pogłębienia ich wiedzy i umiejętności.