Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: Spotkanie formatorów

Autor:
ks. Kamil Wolan SAC

Z inicjatywy Zarządów Prowincjalnych obu polskich prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, w dniach od 2 do 4 listopada, w pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie miało miejsce spotkanie formatorów. Zaproszeni zostali księża posługujący na wszystkich szczeblach pallotyńskiej formacji obejmującej: postulat, nowicjat, juniorat oraz czas formacji seminaryjnej. Całość spotkania animowana była przez księży sekretarzy ds. formacji: ks. Przemysława Podlejskiego SAC i ks. Artura Stępnia SAC. Obecni na spotkaniu byli księża prowincjałowie: ks. Adrian Galbas SAC oraz ks. Zenon Hanas SAC.

Po wspólnej modlitwie obecni na spotkaniu księża w kilku sesjach pochylili się nad pytaniami dotyczącymi min. kryteriów obowiązujących przy przyjmowaniu nowych kandydatów do Stowarzyszenia lub tematu związanego z ewentualnym wydłużeniem formacji wstępnej. Podjęto również refleksję nad oceną drugiego roku nowicjatu braci. W związku z remontem stulecia w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie pochylono się również nad tematem dotyczącym tego, jak powinna być przebudowana formacja w WSD SAC, tak by była ona bardziej zindywidualizowana oraz lepiej odpowiadała na potrzeby i wyzwania obecnego czasu. Wspólnie wypracowane wnioski zostaną przedstawione Zarządom Prowincjalnym obu polskich pallotyńskich prowincji.