Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Autor:
Administrator

Dzień 10

Uczestników Zebrania Generalnego swoją obecnością zaszczycił ks. kard Kazimierz Nycz, ordynariusz diecezji warszawskiej. Ks. Kardynał był głównym celebransem porannej Eucharystii, koncelebransami byli ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny, i ks. Zenon Hanas SAC, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla. Ksiądz Generał podziękował Jego Eminencji za okazywane przez niego uznanie i szacunek dla pallotynów, i dla pallotyńskiego charyzmatu.

Podczas homilii Ksiądz Kardynał wyraził podziękowanie pallotynom za obecność i pracę apostolską w Polsce, a w szczególności w archidiecezji warszawskiej. Podkreślił znaczenie pallotyńskiego charyzmatu w formowaniu świeckich i pracy z nimi. Przypomniał, że św. Wincenty Pallotti przewidział aktywny udział świeckich w apostolstwie Kościoła, co potwierdził później Sobór Watykański II, oraz że sam Wincenty Pallotti był pionierem w tej dziedzinie. Z szacunkiem i sympatią wspominał zmarłego arcybiskupa Henryka Hosera SAC, który był biskupem jego sąsiedniej diecezji.

Ksiądz Kardynał, nawiązując do Ewangelii, zauważył, że Jezus zaprosił uczniów, aby poszli za Nim, a idąc za Nim, by szli do przodu i nie oglądali się za siebie. Podkreślił, że Zebranie Generalne jest uprzywilejowaną okazją, aby odpowiedzieć na wezwanie do odnowy każdego z osobna i całej wspólnoty.

W tym dniu, zanim rozpoczęto prace, uczestnicy Zebrania złożyli życzenia imieninowe ks. Vyacheslavowi Grynevychowi SAC. Następnie ks. Leszek Woroniecki SAC, przewodniczący Komisji Ekonomicznej Zebrania Generalnego, przedstawił ocenę Komisji dotyczącą stanu finansowego Generalatu, nawiązując następnie  do propozycji, które zostały przedstawione w ubiegłym tygodniu po dyskusji w grupach językowych, w związku ze sprawozdaniem ekonoma generalnego, ks. Nicoli Gallucciego SAC.

Następnie odbyła się sesja plenarna, podczas której wyjaśniano poruszone kwestie, a po południu odbyło się spotkanie w grupach językowych, aby przedyskutować konkretne propozycje poprawy administracji ekonomicznej Zarządu Generalnego.

Dzień 11

W pierwszej części sesji porannej omówiono wnioski i propozycje, które znalazły się w agendzie Zebrania Generalnego. Wnioski zostały przedstawione na plenum, następnie omówione i przegłosowane.

O godz. 9.45 członkowie Zebrania udali się do Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Najpierw zwiedzano gmach seminarium i przygotowywany w domu rekolekcyjnym pallotyński ośrodek „Przyszłość dla Ukrainy”, a następnie członkowie Zebrania Generalnego wzięli udział we mszy świętej z odnowieniem i złożeniem pallotyńskiej konsekracji, towarzysząc modlitwą klerykom i braciom w tym ważnym dla nich momencie. Jeden współbrat złożył pierwszą konsekrację czasową, 15 innych odnowiło swoją konsekrację, a dwóch złożyło konsekrację wieczną. Głównym celebransem był ks. Zenon Hanas SAC, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla, a homilię wygłosił ks. Zdzisław Szmeichel SAC, prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Mszę świętą koncelebrował również ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny.

W homilii ks. Zdzisław podjął temat powołania do naśladowania Chrystusa. Powiedział: „Jest wiele dróg i sposobów naśladowania Jezusa Chrystusa. Jedni są powołani przez Pana na drogę małżeństwa i rodziny, inni na drogę życia kapłańskiego lub zakonnego. Najważniejsze jest jednak to, w jaki sposób każdy człowiek przeżywa swoje życie jako chrześcijanin w społeczeństwie i żyje z chrześcijańskim przekonaniem”. Kaznodzieja mówił także o znaczeniu przyrzeczeń, które składają współbracia, przypominając im, że aby żyć przyrzeczeniami, muszą polegać na Panu Jezusie, a nie tylko na własnych siłach.

Po homilii, w obecności ks. generała Jacoba Nampudakama SAC, br. Marek Kozłowski SAC złożył pierwszą konsekrację, a alumni: Michał Elsner SAC i Karol Stanewicz SAC złożyli wieczną konsekrację.

Po mszy świętej odbył się obiad, po czym członkowie Zebrania powrócili do Konstancina, by kontynuować sesję plenarną, która zostało poświęcona pracom nad wnioskami i propozycjami.

Dzień 12

Zebranie Generalne rozpoczęło kolejny dzień od wprowadzenia do rozeznania duchowego przed wyborem nowego przełożonego generalnego. Po wyborach ks. Jacob Nampudakam SAC, pełniący urząd przełożonego generalnego przez ostatnich 12 lat, przekaże prowadzenie Stowarzyszenia swojemu następcy.

Do poprowadzenia rozeznania został zaproszony o. Jacek Poznański SJ. W dwóch wystąpieniach omówił on temat rozeznania duchowego według św. Ignacego z Loyoli. Ojciec Jacek był również głównym celebransem mszy świętej. W homilii podkreślił, że życie i myśl św. Hieronima, patrona dnia, w sposób szczególny wpisują się w początkowy proces wyboru „liderów” Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W czytanym tego dnia fragmencie Ewangelii Jezus podkreśla, że „kto staje się uczniem królestwa niebieskiego, jest jak gospodarz domu, który wydobywa ze swego skarbca to, co nowe, i to, co stare”. Dla nas, jako uczniów Jezusa – mówił kaznodzieja –  oznacza to, że jesteśmy zaproszeni do wejścia w świat Jezusowych przypowieści poprzez tworzenie nowych historii i pomnażanie tych, które już istnieją. Są to historie tych, którzy zrozumieli tajemnice Królestwa, którzy przyjęli Słowo Boże i wydają owoce.

Na zakończenie popołudniowej modlitwy i refleksji członkowie Zebrania Generalnego zebrali się na plenum, aby przeprowadzić głosowanie orientacyjne przed oficjalnym wyborem nowego przełożonego generalnego.

Dzień 13

Zebranie Generalne wybrało ks. Zenona Hanasa SAC na przełożonego generalnego następnej kadencji.

Wynik wyborów został przywitany długotrwałymi oklaskami.

Po dokonaniu wyboru uczestnicy Zebrania zebrali się w kaplicy, gdzie podczas ceremonii prowadzonej przez ks. Adama Golca SAC, prokuratora generalnego, nowo wybrany Przełożony Generalny złożył wyznanie wiary i przyrzeczenie wierności. Po tej ceremonii ks. Zenon Hanas SAC formalnie rozpoczął swoją kadencję jako przełożony generalny.

Wszyscy współbracia proszeni są, aby modlili się o Boże błogosławieństwo dla Księdza Generała dzisiaj i przez całą jego kadencję.

Na podstawie: https://www.sac.info/