Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Korea Południowa

Autor:
ks. Jarosław Kamieński SAC

Rozpoczęcie Nowicjatu i Postulatu w Delegaturze Jezusa Miłosiernego

Biorąc udział w radości całego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego pragniemy podzielić się wiadomością, że grono nasze powiększyło się o dwóch kandydatów, którzy w dniu 1 marca 2019 roku w pallotyńskim domu w Yangdeogwon rozpoczęli swój czas formacji.

Po złożeniu potrzebnych dokumentów nasz postulant – kandydat na księdza – Jung Hun Han – Jan Apostoł, po odbyciu dziesięciomiesięcznego postulatu, rozpoczął Okres Wstępny – Nowicjat. Jednocześnie kandydat na księdza Junyoung Jang – Jan Apostoł – od trzech miesięcy zamieszkujący w naszej wspólnocie – rozpoczął czas postulatu. Opiekunem Okresu Wstępnego jak i Postulatu został mianowany ks. Paweł Zawadzki SAC. Na Zebraniu Delegatury – i za zgodą Rady Generalnej – na miejsce formacji został wybrany dom w Yangdeogwon (Republika Korei Południowej).

Oficjalne rozpoczęcie Okresu Wstępnego jak i czasu Postulatu miało miejsce podczas Mszy św. dnia 3 marca 2019 roku w kaplicy Bożego Miłosierdzia w Yangdeogwonie. Eucharystii przewodniczył delegat przełożonego prowincjalnego ks. Jarosław Kamieński SAC, zaś współcelebransami byli ks. Paweł Zawadzki SAC i ks. Józef Kim Ji Hak SAC. Ołtarz otaczał kandydat na nowicjusza i kandydat na postulanta oraz niewielka grupa oddanych naszej kaplicy miejscowych wiernych. Pragnieniem kaznodziei, a zarazem opiekuna Okresu Wstępnego ks. Pawła było, aby rozpoczęcie dokonało się przed samym Panem Jezusem (a nie przed wiernymi), z którym to Jezusem w czasie tejże formacji – życzył kaznodzieja – aby kandydaci zawarli szczególną, osobową relację.

Kolejnym krokiem na drodze nowicjusza i postulanta była uroczystość św. Józefa, którą sami mieli możliwość, nie tylko przeżywać, ale przygotować i prowadzić. Na tę uroczystość przybyło na Górę Miłosierdzia około stu osób z całej Korei, a nawet byli wierni ze Stanów Zjednoczonych. Nasi najmłodsi współbracia tego dnia (po raz pierwszy) prowadzili rozważania i modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa. Wszyscy uczestnicy byli bardzo poruszeni rozważaniami oraz perfekcją przygotowania i przebiegu uroczystości wyłącznie przez mężczyzn (w kościele w Korei jest duża przewaga kobiet).

Po tymże sprawdzianie liturgicznym rozpoczął się czas czterodniowych rekolekcji w milczeniu. Ks. Paweł wraz z nowicjuszem i postulantem, trwając przed Najświętszym Sakramentem w ciszy naszej górskiej kaplicy Bożego Miłosierdzia, starali się wchodzić poprzez rozważanie tekstów Pisma Świętego w tajemnicę głębi życia i relacji z Jezusem Chrystusem, na drodze powołania w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.

Zakończeniem pierwszego miesiąca formacji było zaproszenie Rodziców na Mszę św. dziękczynną za dar powołania i ofiarowania synów naszemu Stowarzyszeniu. Rodzice naszych współbraci przybyli w komplecie – pomimo ponad 500 km odległości przywieźli babcię i siostrę naszego postulanta Jana, oraz brata naszego nowicjusza Jana. Po Mszy św., której przewodniczył ks. Paweł, wszyscy z radością zasiedli do wspólnego stołu, na którym tego dnia pojawiły się dania przygotowane przez naszych kandydatów. Dom w Yangdeogwonie jest na tyle specyficzny, że każdego dnia planujemy menu i testujemy swoje umiejętności kulinarne. Parafrazując polskie przysłowie: jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, u nas żyjemy duchem: jak ugotujesz, tak zjesz (na szczęście najmłodsi współbracia często nie myślą tylko o sobie, ale gotują dla całej wspólnoty).

Kolejni kandydaci się zgłaszają, dlatego wierzę mocno, że misja w Korei Południowej trwająca już od 29 lat, zacznie przynosić coraz obfitsze, a przede wszystkim trwalsze owoce. Proszę o Waszą pamięć i wsparcie modlitewne, dla tych, którzy już rozpoczęli formację, oraz dla tych, którzy trudzą się z podjęciem decyzji.

* * * * *

Wieści z Góry Miłosierdzia

Na Górze Miłosierdzia od pierwszej soboty kwietnia rozpoczęła się wiosna! Czas kwitnących magnolii, ale i czas miłosierdzia. Ostatnie tygodnie Wielkiego Postu to w wielu parafiach czas spowiedzi. Staramy się jak możemy, służyć pomocą wiernym z okolicznych parafii. Od 17 kwietnia rozpoczynamy rekolekcje Triduum Paschalnego, zaś od Wielkiego Piątku rekolekcje nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia. Chętni do udziału w rekolekcjach są, więc tym bardziej przynagla nas to do starań zakończenia budowy Centrum Miłosierdzia. Na dzień dzisiejszy możemy przyjąć tylko 28 osób. Docelowo planujemy, aby można było pomieścić ponad 50 osób. Zmieniające się co roku przepisy budowlane nie ułatwiają nam postępu budowy, ale wierzymy, że skoro Pan Jezus wybrał to miejsce na Centrum Miłosierdzia Bożego, będzie nam błogosławił.

Przygotowując się do święta Miłosierdzia Bożego grupa wiernych – jak każdego roku od 24 lat – także i w tym roku wyruszy z domu w Bundang Dong do naszej kaplicy Bożego Miłosierdzia. Przemierzając 90 kilometrów (od wtorku po Wielkanocy, do piątku przed świętem Miłosierdzia Bożego) pielgrzymi będą się modlić za wszystkich zatwardziałych grzeszników, rozważając każdego dnia intencje nowenny do miłosierdzia Bożego oraz tajemnice różańca świętego. Jest to dla pątników (20-30 osób zazwyczaj) czas do postu i wyrzeczeń, w duchu przebłagania za grzechy i wynagrodzenia Bogu za miłosierdzie okazywane w sakramencie pokuty.

Nasze plany wiosenne na tym się nie kończą. Wierzymy, że 28 kwietnia na Górę Miłosierdzia, jak każdego roku przybędą wierni z wielu stron Korei. Pragniemy przygotować w tym roku procesję eucharystyczną oraz „chleb miłosierdzia” do rozdania wiernym. Wierzymy, że Pan będzie nam błogosławił. To jednak nie koniec wydarzeń, które nas czekają wiosną. Dnia 4 maja 1994 roku oficjalnie została nam podarowana ziemia w diecezji ChunChon. Dziękując Panu Bogu za miejsce, w którym obecnie stoi kaplica publiczna p.w. Bożego Miłosierdzia, pragniemy z wiernymi cieszyć się tym małym – 25 letnim jubileuszem pobytu w diecezji ChunChon. W tych dniach do Polski wyruszy grupa pielgrzymów, która w najstarszych sanktuariach Polski będzie przeżywała swoje rekolekcje. Grupie rekolektantów w drodze będzie przewodniczył tegoroczny Jubilat (30 lat od dnia święceń kapłańskich). W czas rekolekcji będzie wpisany jubileusz 25 lat pobytu i pracy (w tym 22 lat ciężkiej pracy ks. Pawła) w diecezji ChunChon, oraz rocznica święceń kapłańskich. Zaraz po zakończeniu rekolekcji w drodze, jak każdego roku, wraz z wiernymi rozpoczniemy na Górze Miłosierdzia spotkania fatimskie. Orędzie z Fatimy – prośba o modlitwę za zatwardziałych grzeszników i pokutę – bardzo mocno łączy się z orędziem miłosierdzia Bożego. I choć obecnie w wielu miejscach w Korei Południowej, każdego 13 dnia miesiąca gromadzą się liczni wierni, jak wierzymy nie zabraknie ich również na Górze Miłosierdzia.

Serdecznie zapraszamy do przeżywania wraz z nami wielkich wiosennych uroczystości za pośrednictwem telewizji Pallotines in Korea na stronie: https://livestream.com/mercykorea