Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Kraków: Będąc bliżej Boga, ludzie są bliżej siebie nawzajem

Autor:
dk. Dominik Gaładyk SAC

Drugi dzień przygotowania do uroczystości Objawienia Pańskiego, 4 stycznia 2019 r., to podkreślenie wartości pokoju. Liturgię grekokatolicką sprawował ks. Adrian Łychacz z grekokatolickiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie.

Grekokatolicki homilista podkreślał wartość spotkania z Jezusem, które winno dokonać się u każdego wierzącego. Od dwóch tysięcy lat prowadzi ludzi do Jezusa to odwieczne pragnienie Boga – powiedział ks. Łychacz.

W konferencji podczas celebracji ks. Adrian Łychacz, przywołał nauczanie papieskie o pokoju. Pokój jest jednym z najistotniejszych przejawów miłości Boga do człowieka – powiedział duchowny. On zakłada pojednanie z drugim człowiekiem i Chrystusem – dodał. Kapłan zaznaczył, że będąc bliżej Boga, ludzie są bliżej siebie nawzajem. O ten pokój trzeba się modlić i to jest zadanie dzisiejszych wierzących, powiedział ks. Łychacz.

Celebracji tego dnia towarzyszył znak pokoju oraz sylwetki pallotyńskich sług bożych: br. Paweł Krawczewicz SAC (1907-1945) i ks. Norbert Jan Pellowski SAC (1903-1942).