Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Kuba: Bienvienido en Cuba!!!

Autor:
ks. Łukasz Kluska SAC

W dniach od 18 do 20 sierpnia odbyła się wizytacja przełożonego prowincjalnego ks. Adriana Galbasa SAC. Wizytacja odbyła się w bardzo przyjaznej i braterskiej atmosferze.

W sobotę 18 sierpnia do parafii przybył ks. arcybiskup Juan Garcia Rodriguez, który odprawił uroczystą mszę św. dziękczynną za posługę pallotynów na Kubie. Ksiądz arcybiskup w homilii podziękował i wyraził swoją wdzięczność za posługę ks. Łukasza i ks. Stanislaua.

W niedzielę ksiądz prowincjał przewodniczył mszy świętej Managua w parafii św. Izydora Robotnika, podczas której przedstawił wspólnocie parafialnej br. Dawida, który z dniem 18 sierpnia rozpoczął swoją posługę na Kubie. Ksiądz prowincjał w homilii przedstawił krótką biografię br. Dawida. Po Eucharystii odbyła się prezentacja multimedialna przedstawiająca życie św. Wincentego Pallottiego i działalność pallotyńską na Kubie w latach 2016 – 2018, następnie w salce parafialnej odbyło się spotkanie. Na rozpoczęcie spotkania ksiądz prowincjał uroczyście pokroił tort przygotowany przez parafian; podczas spotkania był czas na wspólne rozmowy. Jeszcze tego samego dnia z parafii Managua wyruszyliśmy wraz z księdzem prowincjałem do parafii Świętej Trójcy, gdzie ks. Adrian przewodniczył mszy św., po której dzieci przygotowały krótkie przedstawienie.

W dniu 19 sierpnia odbyło się spotkanie z księdzem arcybiskupem, który jeszcze raz na ręce księdza prowincjała złożył podziękowanie za pracę pallotynów w jego diecezji, zaznaczając, jak wielkie są potrzeby misyjne. Ksiądz arcybiskup przedstawił ks. Adrianowi obecną sytuację na Kubie, prosząc o nowe powołania dla tego miejsca.