Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ŁĘGOWO: Remont zabytkowego kościoła

Autor:
ks. Piotr Ramusiewicz SAC

Położone około 100 km od Olsztyna oraz tyleż samo od Torunia jak i Gdańska – Łęgowo, podobne jest do wielu wsi w tym regionie. Posiada jednak jeden niezaprzeczalny walor – zabytkowy kościół. W tym spustoszonym przez ostatnią wojnę regionie niewiele zachowało się zabytków tej klasy i to w stanie prawie nienaruszonym.

Kościół zbudowano od podstaw i wyposażono na początku XVII wieku, w wyniku jednorazowej fundacji szlacheckiej RODZINY VON POLENZ.

Duże prawdopodobieństwo, że miał on ściśle – od początku do końca, we wszystkich szczegółach – przemyślany program, szczególnie wyposażenia wnętrza tegoż zabytku. Do dziś jednak nie została rozwiązana kwestia bogatego manierystycznego wyposażenia kościoła, a zwłaszcza dzieł malarskich. Na szczególną uwagę zasługuje pięknie wykonany ołtarz, ambona, empora, chrzcielnica, obramienia okienne, fryz podsufitowy, drzwi zewnętrzne i kamienna posadzka. W historii kościoła kilkakrotnie prowadzono niewielkie prace konserwatorskie. Największe z nich przeprowadzono w latach 30-tych XX wieku, kiedy to majątek łęgowski był w posiadaniu Marszałka Rzeszy Paula von Hindenburga.

Obecny stan zabytku wymaga podjęcia wielu działań konserwatorskich i budowlanych. W roku 2014 został wyremontowany dach kościoła. W roku bieżącym została zrealizowana kolejna inwestycja: położono nową zewnętrzną elewację. Prace prowadzone były pod okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzieło to udało się zrealizować dzięki wsparci finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, Miastu i Gminie Kisielice, Sołectwu Łęgowo, Parafianom z Łęgowa, a także Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z funduszy Republiki Federalnej Niemiec.

Kolejne prace zostały zaplanowane i mam nadzieję, że uda się je zrealizować. Zachęcam i zapraszam do odwiedzenia Łęgowa, w celu zwiedzenia pięknego zabytkowego kościoła.