Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Łódź: Uroczystość 55-lecia kapłaństwa

Autor:
ks. Łukasz Prausa SAC

W dniu 17 czerwca 2018 roku, ks. Stanisław Rękawek SAC obchodził 55–tą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich oraz 25-lecie pobytu w Łodzi.

Z tej okazji w Sanktuarium Świętości Życia odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył osobiście jubilat. Liturgię koncelebrowali również: ksiądz prowincjał Adrian Galbas, proboszcz sanktuarium – ks. Marek Borowski oraz księża z innych parafii. Na Eucharystię przybyli parafianie, rodzina księdza, przyjaciele oraz znajomi. Dzień Jubileuszu stał się okazją do wspólnej modlitwy oraz dziękczynienia Bogu za dar kapłaństwa i osobę księdza jubilata.

Homilię wygłosił ksiądz prowincjał, który powiedział, że Chrystus Pan wzywa nas, abyśmy na swój sposób i swoje możliwości byli apostołami Królestwa. Każdy z nas ma być gotowy do ponoszenia trudów, ofiar i wyrzeczeń. Do dobrego i owocnego spełniania naszych zadań musimy uzbroić się w gorącą wiarę oraz cierpliwość. Ksiądz prowincjał porównał kapłaństwo jubilata do ziarnka gorczycy, które jako najmniejsze zostało zasiane 55. lat temu, a z niego wyrosło potężne drzewo kapłaństwa.

Podczas Mszy św. śpiewała solistka Teatru Wielkiego w Łodzi przy akompaniamencie skrzypiec. Wierni przygotowali również procesję z darami.

Po błogosławieństwie ks. proboszcz Marek Borowski podziękował jubilatowi za jego wieloletnią posługę w parafii, za życzliwość i wszelkie dobro oraz życzył opieki Bożej na dalsze lata posługi kapłańskiej. Były życzenia od rodziny księdza seniora, służby liturgicznej oraz przedstawicieli parafii.

Na zakończenie zabrał głos sam jubilat, ks. Stanisław, który podkreślił również wpływ rodziców i rodzeństwa na przeżywanie swojej życiowej drogi. Podziękował wszystkim ludziom spotkanym na drodze swojego posługiwania.