Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Łódź: Uroczystość jubileuszu 25-lecia kapłaństwa

Autor:
ks. Łukasz Prausa SAC

W dniu 13 maja 2018 roku, ks. proboszcz Marek Borowski obchodził jubileusz 25–tej rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. W Sanktuarium Świętości Życia odbyła się uroczysta dziękczynna Msza św., której przewodniczył jubilat. Mszę koncelebrował ks. Tomasz – brat jubilata, ks. Krzysztof – wikariusz, który pracował przez dwa latach z ks. Markiem oraz księża z naszej parafii. Podniosły charakter uroczystości podkreślał również baner z napisem: „Wielbiąc Boga za dar życia i kapłaństwa – w 25 rocznicę święceń kapłańskich”, na którym były wypisane wszystkie miejsca, w których posługiwał jubilat. Jako pierwsze umieszczono nazwę miasta Gdańsk, z którego pochodzi ks. Marek.

Kapłan w homilii nawiązał do wartości, które wyniósł z domu rodzinnego. Wspominał swoją przedwcześnie zmarłą matkę oraz dziękował ojcu za podjęty przez niego trud wychowania swoich dzieci. Aby coś w życiu osiągnąć należy zawierzyć wszystko Bogu – to słowa wypowiedziane przez jubilata i skierowane do wszystkich zgromadzonych na Mszy św. Następnie ksiądz powiedział: Tylko szczera modlitwa oraz wspólnota ludzi będą tworzyły żywy kościół. Podczas Mszy św. dziękował Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi za sakrament kapłaństwa oraz modlił się o powołania kapłańskie z naszej parafii.

Wiele momentów podczas Eucharystii świadczyło o jej podniosłym charakterze, a mianowicie: teksty liturgii, które przygotowała Wspólnota Jezusa Słowa Wcielonego, Psalm oraz Ave Maria zaśpiewała licealistka ze Szkoły Muzycznej z Warszawy, ksiądz ceremoniarz wprowadził lektorów czytających wezwania modlitwy wiernych, procesja z darami, którą przygotowali parafianie.

Na zakończenie były składane życzenia od księży posługujących razem z jubilatem oraz od parafian. Każdy wychodzący z kościoła otrzymał obrazek upamiętniający jubileusz naszego proboszcza Marka.