Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Meksyk: Brazylijczycy w Mexico

Autor:
ks. Bartłomiej Pałys SAC

Wspólnota SAC w Tenango del Aire powiększyła się o dwóch pallotynów – ks. Jarosław Chmielecki, który jest po 29 latach służby na ziemi brazylijskiej i br. Elson Carvalho de Silva Filho, który jest w czasie przygotowania do wieczystej konsekracji.

Ponownie w Meksyku mamy wspólnotę międzynarodową, która powraca powoli do początków polsko-brazylijskich, bo pierwszym pallotynem w Tenango del Aire był ks. Zbigniew Lewandowski – misjonarz właśnie z Brazylii – dziś Przełożony Regii Matki Bożej Miłosierdzia, która znów posyła swoich członków na misje do Meksyku.

Nowi współbracia przyjechali do nas 25 marca, w dzień święta patronalnego naszej prowincji – jako znak zawierzenia sie woli Bożej na wzór Maryi.

Ks. Jarosław „Jorge” i br. Elson mieli więc kilka dni na oswojenie się z klimatem, wysokością i tutejszą kulturą, aby w niedzielę 30 marca być oficjalnie przedstawionymi wspólnocie parafialnej na Mszy św. o godz.12.00, w towarzystwie misjonarzy kombonianów, którzy tego dnia głosili u nas kazania pasyjne.

Po ciepłym przywitaniu przez panią Victorię, reprezentującą Radę Parafialną, nowi współbracia zjedli smaczne i pikantne „mole” w towarzystwie wiernych z grup parafialnych. Wydaje się, że radosny klimat tej „fiesty” pomagał naszym brazylijskim współbraciom do nawiązania nowych relacji brazylijsko-meksykańskich.

Życzymy ks. Jarkowi i br. Elsonowi, aby w Tenango czuli się jak w domu, z błogosławieństwem Bożego miłosierdzia.