Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Meksyk: Święto Bożego Miłosierdzia

Autor:
Bartłomiej Pałys SAC

„Wspólnota świadków Jezusa prowadzonych przez Ducha Świętego” – taki podtytuł nadał Leonardo Medina Cabrera opisując w archidiecezjalnej gazecie „Mensajero” Święto Bożego Miłosierdzia w Tenango del Aire – parafrazując św. Łukasza (Dz 3, 42).

Wspomniał, że w Niedzielę Bożego Miłosierdzia tysiące wiernych nawiedza to sanktuarium, które znajduje się na terenie wiekowej parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, w rejonie wulkanów, aby być zjednoczonymi w niesamowitej wierze i nabożeństwie do Bożego miłosierdzia.

W tym roku można było naliczyć 15. tysięcy osób, które przybyły z rożnych regionów stanu, także z innych zakątków kraju i spoza Meksyku, aby pokazać wielką wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego, który manifestuje się w obrazie Jezusa Miłosiernego.

Zacytował w swoim artykule naszego, Biskupa Víctora Rene Rodrigueza Gomeza, który w homilii zasugerował: „Nie możemy być tylko publiką, nawet nie jest wystarczające być tymi, którzy podziwiają liturgię. Powinniśmy być uczestnikami nowego życia, korzystając z okazji do przezwyciężania naszych słabości”.

Autor kończy swój artykuł stwierdzając, że Fiesta de la Divina Misericordia składa się z programu, który łączy: adorację, konferencję, muzykę, spowiedź św., Eucharystię, świadectwa, modlitwę koronką do Bożego miłosierdzia i procesję po ulicach, z monumentalną figurą Señor de la Divina Misericordia