Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Międzyrzecz: Bierzmowanie za karatami…

Autor:
por. Jacek Ćwiertnia

W środę, 30 maja 2018 roku, pięciu skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu przyjęło sakrament bierzmowania. Szafarzem sakramentu był biskup Tadeusz Lityński, który w trakcie liturgii odniósł się do miejsca, jakim jest areszt mówiąc: „Pan Jezus nikogo nie przekreśla i przychodzi do każdego człowieka, także i do osadzonych. Dar Jego bliskości i uzdrawiająca moc są darowane każdemu, kto tego pragnie”.

Dla samych skazanych dzień w którym otrzymali sakrament przekazania Ducha Świętego był szczególnym dniem, w którym mieli możliwość dokonania świadomego wyboru swojej wiary. Jak mówią uczestnicy liturgii, był to ich świadomy wybór, a duszpasterska praca kapelana z tutejszej jednostki skłoniła ich do przemyśleń i refleksji, a tym samym do pojednania się z Bogiem.

Po zakończeniu liturgii zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu kpt. Łukasz Kropidłowski podziękował ordynariuszowi diecezji zielonogórsko – gorzowskiej za przybycie i udzielenie sakramentu skazanym.

Sakrament bierzmowania w kościele rzymskokatolickim odgrywa bardzo istotną rolę. Jest świadomym powtórzeniem chrztu, ponieważ udzielany jest z reguły osobom dorosłym. Odgrywa rolę wyznania wiary i świadczy o dojrzałości religijnej osoby przyjmującej sakrament. Przygotowania do udzielenia sakramentu dojrzałości trwały dwa lata i prowadzone były przez duszpasterza międzyrzeckiego aresztu, ks. kapelana Marka Rogeńskiego SAC – kustosza Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski.

Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia