Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Akolitat i lektorat 2023

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

W sobotę, 25 lutego, o godz. 11.30 w kościele seminaryjno-parafialnym odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. prowincjał Waldemar Pawlik SAC. Podczas tej liturgii ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC wprowadził w posługę lektora: al. Pawła Mikulkę SAC, al. Damiana Kiktę SAC i al. Paulino Noh SAC, jak również w posługę akolity: al. Witalija Mickiewicza SAC i al. Macieja Książyka SAC.

W homilii ks. Zdzisław Szmeichel SAC przypomniał na czym polegają posługi, będące kolejnym krokiem na drodze formacji ku święceniom prezbiteratu. Podkreślił aspekt miłosierdzia Bożego, który wyłania się z perykopy ewangelicznej.