Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Czas wizytacji kanonicznej

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

Dnia 20 maja 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie rozpoczęła się wizytacja kanoniczna Wyższych Przełożonych Prowincjalnych obydwu polskich prowincji. Wizytacja potrwa do 23 maja 2018 r.

Oficjalne rozpoczęcie miało charakter modlitewny. Cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu, aby wspólnie modlić się nieszporami z uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Oprócz części modlitewnej miała miejsce również część rekreacyjna, która odbyła się na świeżym powietrzu przy grillu.

Następnego dnia, 22.05.2018 r., o godz. 7.00 odbyła się Msza św., której przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC, wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla. Kazanie zaś wygłosił ks. Adrian Galbas SAC, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Wychodząc od wątku historycznego oraz teologicznego, dot. święta Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, ksiądz prowincjał zwrócił uwagę na wyjątkową matczyną miłość, którą żywi Maryja do Kościoła Chrystusowego. Kaznodzieja podkreślił, że nawet jeżeli miłość do Matki jest nieodwzajemniona ze strony swoich dzieci, to ona nie przestaje ich kochać. Nie może postępować inaczej, wszak jest Ona Matką wszystkich ludzi. Przez całe kazanie wielokrotnie wybrzmiewała myśl, która zachęcała do odpowiedzi na fundamentalne pytania dot. życia w Kościele i dla Kościoła. Nie powinniśmy żyć w przeciętności, rozwodnieniu, lecz powinniśmy dążyć do wygrania tego życia. Niech nas nie cieszy remis czy porażka. Jesteśmy po to, aby wygrać! – mówił ks. Galbas. Kończąc, ksiądz prowincjał zachęcał do otwarcia się na miłość Maryi względem Kościoła, oraz do wiernego trwania na modlitwie przy krzyżu naszego Zbawiciela.

Plan wizytacji przewiduje czas na spotkania m.in. z radą domową, radą alumnów, ze wspólnotą sióstr pallotynek i na indywidualne rozmowy. Kolejne dni wizytacji będą przebiegać w podobnej dynamice.