Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Dyrektorium przed pierwszą konsekracją

Autor:
kln. Michał Jaworowski

Pax Christi! Dziś (9.09.2018) rozpoczęliśmy nasze dyrektorium przed pierwszą konsekracją czasową w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Odbywamy je wśród urokliwych nadwiślańskich terenów, w niedawno przekazanej Prowincji Chrystusa Króla Jeziornej Osadzie k. Gnojewa, pod okiem ks. Wojciecha Świderskiego SAC. Biorą w nim udział nowicjusze: alumni – Michał Elsner i Michał Jaworowski oraz bracia – Wojciech Bieliński i Michał Rychert, a także powracający do Stowarzyszenia i do naszego seminarium po roku nieobecności al. Bartłomiej Andrych.

Odbywamy to dyrektorium pod kierunkiem ks. Krzysztofa Wernickiego SAC, prefekta alumnów naszego seminarium. Mamy nadzieję, że najbliższe dwa tygodnie będą dla nas owocnym czasem łaski i Bożego działania.

Ufamy też wstawiennictwu Królowej Apostołów, której zawierzyliśmy siebie i ten czas na dzisiejszej wieczornej modlitwie apelem jasnogórskim. Liczymy też na modlitewne wsparcie naszych współbraci.