Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Dzień patronki Zjednoczenia

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

Dnia 19 maja 2018 r. w naszej wspólnocie obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów, patronki naszego Stowarzyszenia i Matki całej rodziny pallotyńskiej.

Świętowanie rozpoczęliśmy wspólnie odmówioną Jutrznią. Jednak najważniejszym punktem dnia dzisiejszego była uroczysta Eucharystia, celebrowana w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Królowej Apostołów właśnie.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Alfred Dyr SAC, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. On również wygłosił homilię. Mówił m.in., że dzisiejsza uroczystość rozpoczyna jakby „Triduum Wieczernika”, ponieważ dziś oczekujemy na Ducha Świętego razem z Maryją, jutro On zstąpi na Apostołów i na nas, a pojutrze raz jeszcze będziemy patrzeć na Maryję, Matkę Kościoła.

Następnie przeszedł do opisu płaskorzeźby w głównym ołtarzu. Dalej ukazał Maryję pod krzyżem, gdzie Jezus dał Ją za matkę umiłowanemu uczniowi, a poprzez niego – nam wszystkim. Potem wskazał na Jej rolę przed Zmartwychwstaniem, gdy Ona jedna zachowała całą wiarę Kościoła, a także po Wniebowstąpieniu, gdy wokół Jej modlitwy gromadzili się Apostołowie w oczekiwaniu na Pocieszyciela. Następnie powiedział, że Jej królowanie jest jak królowanie Jezusa – jest pokorną służbą. Na koniec zachęcił do naśladowania Maryi w modlitwie i apostolstwie.

Msza św. skończyła się uroczystym błogosławieństwem oraz odśpiewaniem pieśni Regina Coeli.