Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Dzień Życia Konsekrowanego

Autor:
kl. Michał Jaworowski SAC

Dziś w Kościele obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Papież św. Jan Paweł II ustanowił to święto Dniem Życia Konsekrowanego; z tego względu jest on szczególnie ważny również dla naszej wspólnoty, stanowiąc moment zastanowienia się nad przeżywaniem i realizowaniem przez nas przyrzeczeń złożonych podczas konsekracji.

Dzisiejsze świętowanie rozpoczęliśmy jutrznią o godz. 7.30. Po śniadaniu, o godz. 9.00, miała miejsce uroczysta Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Bogusław Bogdan SAC, jeden z ojców duchownych naszego seminarium. W swoim kazaniu wskazał na potrzebę wdzięczności za dar konsekracji: tej chrzcielnej i tej szczególnej. Następnie przedstawił dwoje bohaterów dzisiejszej Ewangelii, Symeona i Annę, jako ludzi doświadczonych przez życie, a jednak otwartych na Ducha Świętego. Potem, nawiązując do popularnej nazwy dzisiejszego święta – Matki Bożej Gromnicznej wyjaśnił, że światło świecy jest symbolem Chrystusa, dla którego mamy się spalać w naszym życiu konsekrowanym. Konsekracja czyni własnością Boga nas samych jak i wszystko, co posiadamy – w tym nasz czas czy nawet samo życie, chorobę, ułomność czy śmierć. Dzisiejsze święto wskazuje nam na Maryję, jako wzór poświecenia się Bogu; z tej to właśnie racji dzisiejszy dzień został wybrany przez św. Jana Pawła II na Dzień Życia Konsekrowanego. Na koniec przypomniał, że miłość ofiarna jest potrzebna w każdym powołaniu i życzył nam, aby Maryja wypraszała nam ducha ofiary, oraz abyśmy nie zmarnowali żadnej chwili.

Po południu natomiast część z nas, w tym Schola Gregoriana z ks. dr. Dariuszem Smolarkiem SAC oraz służba liturgiczna i dwóch diakonów, udaliśmy się do katedry warszawskiej, aby posługiwać podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem J.E. biskupa Piotra Jareckiego, sufragana archidiecezji warszawskiej.