Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Egzamin ex universa theologia

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC

Dnia 14 czerwca o godzinie 10.00 przystąpiliśmy w pełnej gotowości do egzaminu ogólnego z teologii, zwanego „rygorozum” lub oficjalnie „Ex universa theologia”. Egzamin obejmował cztery dziedziny teologii: teologię dogmatyczną, teologię fundamentalną, teologię moralną i Pismo Święte. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. Krzysztof Marcyński SAC – prefekt studiów ołtarzewskiego seminarium, a w jej skład wchodzili: ks. Marian Kowalczyk SAC (teologia fundamentalna), ks. Franciszek Mickiewicz SAC (Pismo Święte), ks. Marek Chmielniak SAC (teologia dogmatyczna) i ks. Sylwester Matusiak SAC (teologia moralna).

Po powitaniu przez ks. rektora Mirosława Mejznera SAC i poprowadzonej przez niego modlitwie, członkowie komisji zajęli przygotowane miejsca, a my podchodziliśmy do poszczególnych egzaminatorów, by zaliczyć dany dział teologii. Po 40 minutach od rozpoczęcia egzaminu było „już po wszystkim”. Każdy z naszej szóstki zakończył egzamin z wynikiem pozytywnym, co – jak można się domyślać – było dla wszystkich ogromną radością i wspaniałym zwieńczeniem dotychczasowej nauki w naszym seminarium.

Po zakończonym egzaminie i pamiątkowym zdjęciu zaprosiliśmy komisję egzaminacyjną na poczęstunek przygotowany w seminaryjnym refektarzu.

Chcemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim wykładowcom, którzy nas przygotowywali do tego egzaminu przez ostatnie lata, jak również wszystkim tym, którzy w dzień egzaminu wspierali nas swoją modlitwą. Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobyliśmy i którą wykazaliśmy się na egzaminie, przyczyni się do wzrostu wiary naszej i tych, do których zostaniemy posłani. Prosimy również o modlitwę, byśmy dobrze przygotowali się do zbliżającej się wiecznej konsekracji i święceń diakonatu, byśmy i całym naszym życiem świadczyli o Bogu, który jest Miłością Nieskończoną. AIDG.