Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Habilitacja ks. dra Tomasza Skibińskiego SAC

Autor:
za: www.wsdsac.pl

W dniu dzisiejszym dotarła do nas bardzo radosna wiadomość. Ksiądz Tomasz Skibiński – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także wykładowca patrologii w naszym pallotyńskim seminarium – będzie mógł legitymować się stopniem doktora habilitowanego nauk historycznych.
Księdzu Tomaszowi gratulujemy tak wielkiego sukcesu. Jednocześnie życzymy, aby to osiągnięcie było motywacją do dalszych – jak najbardziej owocnych – wysiłków i przyczyniało się do odkrywania na nowo powołania w powołaniu.