Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Inauguracji Roku Akademickiego

Autor:
kl. Karol Piłacik SAC

3 października 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Uroczystość tę rozpoczęła Msza św., będąca duchowym rdzeniem wydarzeń, na którym oparto kolejne punkty dnia ale i cały nadchodzący rok wzmożonej pracy – przede wszystkim intelektualnej – alumnów, wykładowców i wszystkich tutejszych pracowników.

Eucharystia sprawowana była w tutejszym kościele seminaryjno-parafialnym pod przewodnictwem szczególnego gościa – ks. prof. dr hab Piotra Tomasika, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ksiądz Profesor wygłosił homilię, w której zachęcał i wzywał do pełnego życia słowem Bożym i odważnego głoszenia Dobrej Nowiny, czyniąc z niej priorytet, który nie może być tłumiony czy rozmiękczany żądaniami świata.

Kolejną częścią była sesja inauguracyjna, której początkiem było uroczyste wniesienie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego oraz pieśni Gaude Mater Polonia, tak ważnej w polskiej tradycji akademickiej. Po bardzo serdecznym i szczegółowym przywitaniu gości przez ks. rektora Mirosława Mejznera SAC, wśród których byli: przełożeni obu polskich prowincji SAC, przedstawiciele władz lokalnych, kościelnych oraz innych wyższych seminariów duchownych i uczelni, a także liczni przyjaciele, w tym wielu pallotynów, odbyły się prezentacje i przemowy na temat seminarium i najważniejszych elementów, które powinny charakteryzować tutejsze kształcenie. Wyjątkowym momentem była immatrykulacja alumnów I roku i ich ślubowanie godnego reprezentowania uczelni, stałego rozwoju intelektualnego oraz osobowościowego, jak też poszanowania idei przyświecających społeczności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Punktem, który najbardziej zaintrygował uczestników była bez wątpienia prezentacja prof. dr hab med. Jana Morysia, byłego rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która traktowała o korelacji między wiarą a budową ludzkiego mózgu. Pomimo pozornej kontrowersji tego tematu, wnioskiem końcowym tego wykładu było stwierdzenie, że duża wiedza na temat ludzkiego mózgu, wcale nie przeczy dużej wierze, a nawet może być czynnikiem jej sprzyjającym. O ważności tego spojrzenia i o dzisiejszych wyzwaniach bioetycznych wypowiedział się również ks. arcybiskup Henryk Hoser SAC, będący domownikiem ołtarzewskiej wspólnoty, życząc jednocześnie alumnom stałego pogłębiania relacji z osobowym Bogiem, które winno być absolutnym sednem ich życia. W czasie sesji głos zabierali także wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla, ks. Zenon Hanas SAC, ks. dziekan Piotr Tomasik, ks. Krzysztof Marcyński SAC, jak i przedstawiciel alumnów Michał Owczarz SAC. Po wystąpieniu wszystkich przemawiających, Ksiądz Rektor ogłosił uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego. Znakiem, który nie pozostawił już nikomu wątpliwości, co do tego faktu, było odśpiewanie przez scholę, pod dynamicznym kierownictwem ks. Dariusza Smolarka, studenckiej pieśni Gaudeamus igitur.

Uroczystość zwieńczył obiad, na który zaproszono wszystkich gości, a także tradycyjny mecz piłki nożnej między alumnami studiującymi filozofię a tymi, którzy zgłębiają tajniki teologii. Tym razem zwyciężyła filozofia, pokonując swoich kolegów i współbraci wynikiem 8:7.