Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew/Kamieńsk: Prymicje ks. Szymona Pakuły SAC

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC

Tydzień po otrzymaniu święceń kapłańskich ks. Szymon Pakuła SAC stanął przy ołtarzu swojego kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku. Uroczystą Mszę św. prymicyjną sprawował w niedzielę, 19 maja o godzinie 11.30, przy licznym udziale wiernych, dla których to wydarzenie było ogromną radością. Obecni byli przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ochotniczej Straży Pożarnej i orkiestry dętej, która urozmaiciła uroczystość swoją grą. Do tych grup ks. Szymon należał przed wstąpieniem do Pallotynów. Homilię w czasie Eucharystii wygłosił ks. Adrian Galbas SAC. Ksiądz Prowincjał podkreślał wagę życia duchowego w kapłańskiej posłudze każdego księdza, jak również nawiązał do obecnej problematyki posługi kapłańskiej. Kaznodzieja życzył księdzu prymicjantowi, by był zwyczajnym księdzem – nie księdzem celebrytą, biznesmenem, ale po prostu zwyczajnym księdzem, dla ludzi.
Pod koniec Mszy św. liczne delegacje wyrażały swoją radość z uroczystości, jak również składały życzenia ks. Szymonowi. Zgodnie z tradycją liturgię zakończyło indywidualne błogosławieństwo prymicyjne, które najpierw otrzymali rodzice ks. Szymona, brat i najbliższa rodzina, kapłani, wśród których byli księża pracujący w Kamieńsku, ksiądz pochodzący z tej parafii, jak również współbracia Pallotyni. W następnej kolejności podeszli klerycy, służba liturgiczna i wszyscy zgromadzeni wierni. Wspólne świętowanie zostało przedłużone o poczęstunek i zabawę z tańcem i śpiewami.
Ks. Szymonowi życzymy obfitości łask Bożych na każdy dzień posługi kapłańskiej i dziękujemy za zaproszenie do wspólnego świętowania!