Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Magisterium

Autor:
dk. Jan Jabłuszewski SAC

Po długich godzinach wnikliwego pisania i studiowania, nadszedł czas zdawania ostatniego egzaminu w czasie studiów seminaryjnych – egzaminu magisterskiego. W tym celu, jako studenci VI roku, udaliśmy się na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, by dokonać „obrony prac magisterskich”. Egzamin rozpoczął się o godzinie 10.00 pod przewodnictwem dziekana Wydziału Teologicznego UKSW, ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika. W komisji zasiedli również promotorzy: ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC i ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC, oraz recenzent ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, jak również prefekt studiów naszego seminarium ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC i wicerektor WSD, ks. dr Przemysław Podlejski SAC.

Nasze prace magisterskie pisane były pod czujnym okiem promotorów, a za ich cierpliwość i życzliwość składamy serdeczne podziękowania.

Tematy prac:

– dk. Jan Jabłuszewski SAC – „Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi według objawień fatimskich” – promotor: ks. Marian Kowalczyk SAC;

– dk. Michał Owczarz SAC – „Rola Darów Ducha Świętego w życiu człowieka w publikacjach Henry’ego kardynała Manninga” – promotor: ks. Marian Kowalczyk SAC;

– dk. Łukasz Sobolewski SAC – „Przyrzeczenie posłuszeństwa składane przez prezbiterów i diakonów w świetle Obrzędów Święceń” – promotor: ks. Jacek Nowak SAC;

– dk. Ruslan Petskeliun SAC – „Powszechne powołanie do świętości w świetle adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Gaudete et Exultate” – promotor: ks. Marian Kowalczyk SAC

– kl. Pavel Zaitsau SAC – „Sakrament święceń w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI” – promotor: ks. Marian Kowalczyk SAC.