Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Nowi akolici i lektorzy

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC

Wielki Post w ołtarzewskiej wspólnocie tradycyjnie rozpoczął się rekolekcjami. Tegoroczne ćwiczenia duchowe poprowadził ks. Adam Wilczyński, ojciec duchowny z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Rekolekcjonista podkreślał znaczenie życia duchowego w kapłańskiej posłudze, do której się przygotowujemy, jak również dał wiele praktycznych wskazówek, jak walczyć o zbawienie własne i bliźnich w czasie różnorakich posług duszpasterskich.

Dla alumnów kursu trzeciego rekolekcje te były przygotowaniem do wprowadzenia w posługę lektora, a kursu czwartego w posługę akolity.

9 marca w czasie Mszy św. pod przewodnictwem ks. Zenona Hanasa SAC, nasi współbracia: Andrzej Chołuj SAC, Maksim Bolandz SAC, Pavel Kazlouski SAC i Krzysztof Szczepkowski SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego), oraz Rafał Kucharski SAC i Bartosz Olszewski SAC (Prowincja Chrystusa Króla) – zostali wprowadzeni w posługę lektora, a Tomasz Stawicki SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego) i Marek Więch SAC (Prowincja Chrystusa Króla) – w posługę akolity.

Homilię wygłosił ks. Adrian Galbas SAC. Nawiązał w niej do obrazu autorstwa Caravaggia zatytułowanego „Powołanie św. Mateusza”, ilustrującego perykopę ewangeliczną tego dnia. W sposób szczególny zwrócił uwagę na zdziwienie Mateusza, który wpatrując się w Jezusa z niedowierzaniem i zaskoczeniem wskazuje na siebie i mówi „Ja? Ja mam pójść za Tobą?”. Homilista zadał pytanie, czy w życiu nas powołanych konsekrowanych był moment, kiedy świadomi własnych słabości, wpatrzeni w Jezusa, też mieliśmy doświadczenie owego „Ja?”.

Ksiądz Prowincjał podkreślał również wagę wewnętrznego życia osób powołanych, a w życzeniach do przyszłych lektorów powiedział, żeby najpierw przeczytali fragment Słowa Bożego dla siebie, a dopiero potem dla innych. Wówczas będą mogli przekazywać z autentycznością to, do czego powołał ich Kościół. Przy okazji ks. Adrian nawiązał do Prawa SAC, które zaleca członkom Stowarzyszenia codzienną półgodzinną medytację nad Słowem Bożym. Każdemu ze zgromadzonych, obojętnie z której strony ołtarza się znajdowali, zadał pytanie do osobistej refleksji: „Czy miałeś już dzisiaj w rękach Pismo Święte?”.

Nowym akolitom życzył gorliwości i wielkiego zamiłowania do Najświętszego Sakramentu, którego nadzwyczajnymi szafarzami stali się w czasie sobotniej Eucharystii.

Radosne świętowanie miało swoje dopełnienie w czasie obiadu w seminaryjnym refektarzu. Na uroczystości obecni byli rodzice i brat Tomka, oraz rodzeństwo Marka.

Bogu niech będą dzięki za dar nowych lektorów i akolitów. Zapewniamy ich o modlitewnej pamięci!