Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Nowi mieszkańcy w WSD

Autor:
kln. Mateusz Wasiński

W niedzielne południe (30 sierpnia br.) do naszego Wyższego Seminarium Duchownego przybyli: Damian, Maciej, Vitali, Pavel i Szymon. Nasi pallotyńscy nowicjusze przyjechali wraz z dyrektorem okresu wstępnego ks. Wiesławem Gułą SAC. Zostali powitani – staropolskim zwyczajem – chlebem i solą, a także śpiewem przy akompaniamencie gitary.

Podczas obiadu Ksiądz Rektor raz jeszcze powitał nowoprzybyłych i przedstawił ich całej wspólnocie ołtarzewskiej. Po południu nowi alumni zwiedzali teren naszego seminarium, oprowadzani przez starszych kolegów.

Wieczorna rekreacja całej wspólnoty była okazją do tego, by nowicjusze poznali współbraci i siostry.