Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Święcenia diakonatu

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

16 października o godzinie 11.30 w kościele parafialno-seminaryjnym w Ołtarzewie, ks. biskup Jacek Jezierski (ordynariusz diecezji elbląskiej) udzielił sakramentu święceń w stopniu diakonatu sześciu naszym współbraciom. Podczas uroczystej Eucharystii obecni byli również ks. prowincjał Zenon Hanas SAC, ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, ks. generał Jacob Nampudakam SAC, ks. wicegenerał Józef Lasak SAC, a także radca generalny ks. Gerald Denilson. Wśród licznie zgromadzonych księży byli także proboszczowie współbraci przyjmujących sakrament, jak również księża pallotyni pracujący na co dzień na Białorusi.

Ksiądz Biskup w swoim kazaniu podkreślił, że jak Mojżesz dostał do pomocy siedemdziesięciu nowych współpracowników, tak Apostołowie dobrali sobie do pomocy siedmiu mężczyzn. Zwrócił uwagę, że diakonat jest trwałą strukturą w Kościele, a po Soborze Watykańskim II przeżywa on swój renesans w formie posługi stałej przyjmowanej docelowo. Ksiądz Biskup mówił, że stałym rysem życia i funkcjonowania diakona winna być dyspozycyjność. Misją i posługą diakona jest naśladowanie posługi Chrystusa – przypomniał homileta.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii słowa podziękowania, w imieniu polskich prowincji, wygłosił ks. Zenon Hanas SAC. Zwrócił uwagę, że współbracia zostają diakonami w czasie, gdy w Kościele rozpoczyna się proces synodalny, można więc mówić o nich, że będą diakonami synodalnymi. Dziękując rodzicom diakonów wyraził ubolewanie z powodu nieobecności rodzin i znajomych naszych współbraci z Białorusi. W imieniu diakonów słowa wdzięczności skierował dk. Pavel Kazlouski SAC.