Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Święcenia diakonatu

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

9 października o godz. 12.00, w kościele parafialno-seminaryjnym w Ołtarzewie, ks. biskup Edward Kawa (biskup pomocniczy diecezji lwowskiej) udzielił sakramentu święceń w stopniu diakonatu dwóm naszym współbraciom. Podczas uroczystej Eucharystii obecni byli również ks. generał Zenon Hanas SAC, ks. prowincjał Waldemar Pawlik SAC, ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, a także radcy generalni. Wśród gości, poza licznie zgromadzonymi księżmi, były również rodziny i znajomi naszych współbraćmi, a także parafianie.

Ksiądz Biskup w swoim kazaniu podkreślił, że całe swoje życie – jak to ukazuje struktura Ewangelii św. Łukasza – nowo wyświęceni mają podążać do niebieskiego Jeruzalem za Chrystusem, to jest jedyny kierunek. Nasze życie jest ciągłą drogą, podążaniem ku niebieskiemu Jeruzalem. Pierwszymi, którzy powołani są do pomocy na tej drodze są diakoni – przypomniał homileta.

Podczas uroczystego obiadu po Mszy Świętej diakoni wyrazili swoje podziękowania – w języku polskim i angielskim.