Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Święcenia prezbiteratu 2019

Autor:
kln. Karol Piłacik

Święcenia prezbiteratu przyjęło dwóch diakonów: Dominik Gaładyk SAC (Prowincja Chrystusa Króla) oraz Szymon Pakuła SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego). Liturgii sprawowanej 11 maja 2019 roku o godzinie 11.30 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, przewodniczył JE ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Na początku liturgii ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego, powitał wszystkich zgromadzonych w kościele. Natomiast kandydatów do święceń w stopniu prezbiteratu przedstawił ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnów. Szafarz święceń wyjaśnił istotę posługiwania prezbiterów w następujących słowach: „Przez chrzest będziecie włączać ludzi do Ludu Bożego, w sakramencie pokuty odpuszczać grzechy w imieniu Chrystusa i Kościoła. Będziecie umacniać chorych, namaszczając ich świętym olejem. Będziecie sprawować święte obrzędy i w różnych porach dnia składać Bogu uwielbienia, dziękczynienia i prośby nie tylko za lud Boży, lecz także za cały świat”.

Przed zakończeniem liturgii ks. Adrian Galbas SAC skierował podziękowania do Księdza Arcybiskupa, duszpasterzy parafii neoprezbiterów, formatorów ołtarzewskiej wspólnoty, a także rodzin nowych kapłanów, krewnych i przyjaciół. Do neoprezbiterów ks. Galbas powiedział: „O waszych święceniach dzisiaj nie zająkną się światowe media. Jeśli będą mówić o polskich księżach to raczej w kontekście filmu, który będzie miał za chwilę premierę. Tym bardziej sobą i każdą chwilą kapłańskiego życia głoście Ewangelię w mocy Ducha Świętego. I łapczywie nie odbierajcie tutaj za to nagrody: w pieniądzach, prestiżu czy ludzkim aplauzie. Niech nagrodę da wam Ten, który jest Słowem”.

Posługę muzyczną pełniła Schola Gregoriana pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka SAC, a także chór Ab Imo Pectore pod przewodnictwem p. Mariusza Latka.

12 maja br. o godzinie 12.00 w kościele seminaryjno-parafialnym miała miejsce msza prymicyjna naszych neoprezbiterów. Przewodniczył jej ks. Dominik Gaładyk SAC, natomiast homilię wygłosił ks. Jarosław Dragan SAC. W homilii ks. Jarosław podzielił się świadectwem swojego powołania i zachęcał do modlitw za wszystkich księży, zwłaszcza tych, którzy potrzebują nawrócenia. Po Eucharystii nastąpiło błogosławieństwo prymicyjne księży, alumnów, sióstr, braci oraz wszystkich pozostałych wiernych.