Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Sympozjum: Jan Paweł II i Polska wolność

Autor:
kln. Karol Piłacik

Jaki sens miała pielgrzymka Jana Pawła II w 1979 roku?

Czy bez niej Polska nie byłaby dziś wolna?

A może była tak stłamszona przez ówczesne władze, że papież nie mógł do końca przekazać swojego orędzia rodakom?

Nad tymi i wieloma innymi pytaniami pochylali się uczestnicy Sympozjum organizowanego przez Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”, zebrani w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie w dniach 23-24 maja 2019 roku.

Pierwszy dzień spotkania był obfity w treści. Sympozjum otworzył i pierwszą prelekcję wygłosił Jego Magnificencja, ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC. Ksiądz Rektor przedstawił zależność między wolnością religijną a wolnością człowieka i społeczeństwa, o której przypominał papież Polak. W podobnym nurcie, bo o wpływie papieskiej pielgrzymki na uzyskanie wolności kraju nad Wisłą, mówił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr. Ostatni wykład przed zasłużoną przerwą wygłosił ks. dr Jarosław Rodzik SAC, w którym ukazał socjologiczny obraz omawianej pielgrzymki.

Wypoczęci i napojeni kawą słuchacze powrócili, aby przez wykład ks. dr. Franciszka Gomułczaka SAC przenieść się przed oblicze Jasnogórskiej Pani i prześledzić drogę, przez którą Jej tron stał się symbolem wolności. Jako ostatni w tej przedpołudniowej sesji głos zabrał ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC. Ukazał szeroki wachlarz komunikacyjny, jakim posługiwał się Jan Paweł II podczas swoich przemówień.

W południe w kościele seminaryjnym odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem ks. Adama Kamizeli SAC, wyższego przełożonego Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W homilii Ksiądz Prowincjał wyjaśniał temat autentycznej miłości do drugiego człowieka, ale też Ojczyzny. Po Mszy św. wszyscy udali się na tradycyjne zdjęcie przed furtę seminaryjną, a następnie spożyli obiad.

Popołudniowy blok rozpoczął ks. dr Stanisław Tylus SAC, stawiając postać Jana Pawła II wobec konfliktu Bolesława Śmiałego ze św. Stanisławem, którego był następcą jako biskup krakowski i o którym napisał dzieło „Stanisław”. Odnowę polskiej ziemi przez ducha „Wieczernika” przedstawił ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Zarzycki SAC.

Po kawowej przerwie przy mikrofonie zajął miejsce ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki. Oddziaływanie Uniwersytetów Katolickich na dzieło Nowej Ewangelizacji było przedmiotem wykładu. Następnie ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC szukał w swoim wystąpieniu pracy, jaka została wykonana przez nauczanie papieża w proces przemiany człowieka i świata.

Jako ostatni tego dnia głos zabrał ks. dr Sławomir Kunka, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Przekazał aspekt maryjny; Jej obecność i wpływ na wychodzenie z komunistycznego reżimu. Dzień zakończył się nabożeństwem majowym i kolacją.

Drugi dzień rozpoczął się Eucharystią pod przewodnictwem ks. Zenona Hanasa, wyższego przełożonego Prowincji Chrystusa Króla. W kazaniu ważnym momentem było wspomnienie Księdza Prowincjała, kiedy to – jako szesnastoletni młodzieniec – słuchał na Placu Zwycięstwa w Warszawie historycznych słów papieża Wojtyły. Po śniadaniu wszyscy stawili się w sali obrad. Pielgrzymkę papieską, jako swoisty znak czasu, nakreślił ks. dr Ireneusz Kamionka. Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk, swoim wykładem o wpływie nauczania papieskiego na formację kapłańską, wprowadził uczestników w temat warsztatów. Obecni, podzieleni na cztery grupy, mieli za zadanie przyjrzeć się konsekwencjom wypływającym z nauczania Jan Paweł II na formację ludzką, intelektualną, duchową i pastoralną w drodze do kapłaństwa. Po godzinnych obradach reprezentacji grup przedstawili owoce swojej pracy.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami dyrektora Centrum Teologii Apostolstwa, ks. prof. dr. hab. Mariana Kowalczyka oraz modlitwą „Pod Twoją obronę”.