Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Sympozjum o Słudze Bożym ks. Stanisławie Szulmińskim

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

W dniach 27-28 listopada, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w 80. rocznicę chwalebnej śmierci Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC pt. „Szulmiński. Miłość potężniejsza niż śmierć”. Organizatorami oprócz WSD byli: Pallotyński Ośrodek Postulacji oraz Instytut Pallottiego. W sympozjum uczestniczyli klerycy, bracia i księża pallotyni, a także siostry pallotynki i świeccy członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Obecni byli: ks. Zenon Hanas SAC (przełożony Prowincji Chrystusa Króla) i ks. Przemysław Podlejski SAC (wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego), Tatiana Cepukoit (dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”), Paweł Kanclerz (burmistrz Ożarowa Mazowieckiego). W sympozjum można było uczestniczyć online dzięki transmisji internetowej, realizowanej przez telewizję EWTN i telewizję Misericordia.

Podczas pierwszego dnia w przedpołudniowej sesji uczestnicy wysłuchali następujących referatów: „Ks. Stanisław Szulmiński na tle historycznym pierwszej połowy XX w.” (dr Franciszek Gomułczak) i „Sługa Boży jako duchowy syn św. Wincentego Pallottiego” (ks. dr Przemysław Krakowczyk).

Przed uroczystą Eucharystią nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w kościele seminaryjno-parafialnym. Zgromadzeniu liturgicznemu przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Przemysław Podlejski SAC. W homilii zwrócił uwagę na to, że serce ks. Stanisława było wolne, było lekkie, nie było ociężałe. Radość spotkania z Jezusem jest możliwa dzięki modlitwie i czuwaniu. Modlitwa realizuje się w trwaniu przy Słowie Bożym i nawiązywaniu dialogu z Bogiem. Czuwanie natomiast to – jak podkreślał ks. Przemysław – zdolność odpowiedniego reagowania na sytuację. Taką zdolność miał św. Wincenty Pallotti i ks. Szulmiński, byli oni wyczuleni na znaki czasu. Homileta zwrócił uwagę na gwałtowne zmiany dokonujące się w Kościele, mówił, że jest to ten sam Kościół Chrystusowy, ale nie taki sam Kościół. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by służyć Kościołowi, a nie zrobimy tego, jeśli nasze serca będą ociężałe.

W sesji popołudniowej zostały wygłoszone następujące referaty: „Znaczenie rodziny Szulmińskich na Podolu” (prof. Aleksander Zavalnyuk), „Komunizm. Zorganizowany system walki z Kościołem” (prof. Grzegorz Kucharczyk PAN), „Ks. Stanisław Szulmiński oczami Abrahama Zaka” (prof. Magdalena Ruta UJ). Wieczorem uczestnicy sympozjum wysłuchali koncertu muzyki cerkiewnej, który odbył się w kościele seminaryjno-parafialnym.

Podczas drugiego dnia sympozjum przedstawiono referaty: „Ekumeniczna działalność Sł. Bożego Stanisława Szulmińskiego” (ks. dr hab. Sławomir Pawłowski KUL), „Szulmiński w kręgu kandydatów na ołtarze” (ks. dr Stanisław Tylus), Sprawozdanie z procesu beatyfikacyjnego (ks. dr Józef Ciupak), Rok Szulmińskiego (ks. dr Zenon Hanas).

O godz. 12.00 miała miejsce uroczysta Msza św., której przewodniczył biskup Romuald Kamiński (ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej). W swojej homilii mówił, że trudno znaleźć słowo, które by pokazało duchową wielkość ks. Szulmińskiego i jego na wskroś przejęcie się tym, co uzyskał od Pana Jezusa. Ksiądz Biskup podkreślił, że sługa Boży przejął się swoim powołaniem, swoim posłannictwem, którego fundament stanowi to, że jest chrześcijaninem, uczniem Chrystusa. Uposażony przez kapłaństwo i doposażony przez fakt, że staje się pallotynem. Dzięki temu zapragnął zrealizować swoja wielką misję kapłańską i ludzką.

Po Eucharystii biskup Romuald Kamiński dokonał poświęcenia sali wykładowej, noszącej imię Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego.