Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Te Deum laudamus!

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC

7 maja br. szesnastu współbraci dziękowało Panu Bogu za 25 lat kapłańskiej posługi w Kościele. Wielką radością była obecność wszystkich księży, którzy przyjęli święcenia prezbiteratu w 1994 roku, wraz z szafarzem sakramentu, księdzem arcybiskupem Józefem Kowalczykiem. Przez ćwierć wieku żaden nie odszedł ani z tego świata, ani ze stanu duchownego. Pozwoliło to również na wykonanie pamiątkowej fotografii dokładnie w takim samym ustawieniu, jak przed 25 laty.

W czasie wtorkowej Eucharystii Jubilaci stanęli przy Chrystusowym ołtarzu, by dziękować Panu Bogu za chwile, które zapierały dech w piersiach, jak to określił ks. Jan Oleszko SAC na zakończenie Mszy św. Były to chwile asystowania przy zawieraniu związków małżeńskich, udzielania sakramentu chrztu świętego, pierwszej komunii świętej, spowiedzi, przeprowadzania ludzi do domu Ojca. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, który w homilii wspominał wydarzenie sprzed 25 lat. Prymas Senior mówił także o oddziaływaniu życia kapłanów na wiernych, którzy są powierzeni ich pasterskiej trosce. Wskazał na to poprzez osobiste doświadczenie, jak również ilustrując zakres posług, jakie pełnili lub nadal pełnią Jubilaci, wśród których jest ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC, ksiądz wiceprowincjał Adam Kamizela SAC, rektorzy, proboszczowie, kapelani, duszpasterze.

Bogu niech będą dzięki za 25 lat owocnej posługi kapłańskiej Współbraci Jubilatów. Niech Maryja, Królowa Apostołów wyprasza im wszelkie potrzebne łaski!