Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Uroczystość św. Józefa

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

9 marca 2018 r. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie dziękowała Bogu za dar życia św. Józefa oraz za dar powołania naszych współbraci. Liturgii sprawowanej o godz. 9.00 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie przewodniczył ks. Józef Targosz SAC.

Ks. Józef Targosz SAC jest wykładowcą pallotyńskiego seminarium. Prowadzi zajęcia z języka łacińskiego oraz języka greckiego. Ks. Targosz jest także spowiednikiem sióstr zakonnych oraz cenionym rekolekcjonistą i duszpasterzem w Referacie Duszpasterstwa Współpracowników WSD SAC.

W swojej homilii solenizant zwrócił uwagę na szczególną rolę, którą pełni św. Józef w życiu Kościoła. Opiekun Świętej Rodziny z Nazaretu wzywa, abyśmy się nie bali żyć wbrew logice tego świata. On jest „głosem mówiącego milczeniem” i własnym życiem udowadnia, że czyny są ważniejsze niż słowa. Bez słów bowiem można zostać świętym, ale nie bez czynów! – podkreślił ks. Targosz.

Św. Józef jest szczególnym orędownikiem braci zakonnych. We wspólnocie seminaryjnej są obecni: br. Jan Bandoszek, br. Piotr Chrzanowski SAC, zakrystianin, br. Franciszek Dziczkiewicz SAC, br. Michał Pilarski SAC, a także br. Andrzej Góralczyk SAC, który pełni posługę w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie, oraz br. Jan Kubiszewski SAC i br. Stefan Nowak SAC, posługujący apostolsko w Referacie Duszpasterstwa Współpracowników Seminarium.

Św. Józef patronuje także I Radcy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Józefowi Lasakowi SAC oraz ks. Józefowi Pierzchalskiemu SAC, który jest kapelanem wspólnoty Sióstr Rodziny Maryi w Brwinowie.

Ponadto Głowa Świętej Rodziny jest również opiekunem pallotyńskiej wspólnoty w Ołtarzewie. Świadczą o tym nie tylko codzienne modlitwy, wznoszone ku jego czci, lecz także corocznie ponawiany Akt Oddania Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie opiece św. Józefa.