Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Uroczystości pogrzebowe śp. br. Franciszka

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

28 października o 11.00 w kościele parafialno-seminaryjnym odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. br. Franciszka Dziczkiewicza SAC. Pół godziny przed rozpoczęciem Eucharystii zebrani księża, bracia, klerycy i siostry zakonne, odmówili wspólnie różaniec w intencji zmarłego. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Zenon Hanas SAC. Ksiądz prowincjał w homilii podkreślił, że ludzie o miłej naturze – a taką miał śp. br. Franciszek – są cenni w oczach Bożych. Miał on bowiem naturę wrażliwą, otwartą na drugiego człowieka, o czym świadczył stale gorący czajnik. Brat Franciszek często gościł współbraci w swoim pokoju, częstując przychodzących herbatą oraz kawą. Homilista przytoczył fragment testamentu zmarłego: „ofiarowałem całopalnie swoje życie w intencji tych ludzi na Wschodzie, którzy cierpią prześladowania wiary Chrystusowej, aby przez moją ofiarę życia mogli kiedyś ujrzeć światło nauki Ewangelii”. Ksiądz Prowincjał przytoczył te słowa w kontekście czytania z Księgi Mądrości, w którym czytamy: „doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę”. Podkreślił, że tylko cenne kruszce, takie jak złoto, wypala się w ogniu, resztę – o mniejszej wartości – składuje się na hałdzie.

Słowa ostatniego pożegnania w imieniu obu polskich prowincji księży i braci pallotynów wypowiedział ks. Przemysław Podlejski SAC, wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Głos zabrali również: ks. Aleksander Pietrzyk SAC, reprezentujący współbraci z Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, ks. Jerzy Limanówka SAC, sekretarz ds. misji Prowincji Chrystusa Króla, a także pan Michał, członek rodziny zmarłego brata Franciszka. Ostatnie słowa podziękowania wypowiedział ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.