Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Uroczystości pogrzebowe śp. br. Jana Bandoszka SAC

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

Dnia 31 lipca br. odbyły się w Ołtarzewie uroczystości pogrzebowe śp. br. Jana Bandoszka SAC. Msza św. w intencji zmarłego rozpoczęła się o godz. 11.00. Przewodniczył jej wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla ks. Zenon Hanas SAC, który wygłosił także kazanie. W kazaniu ksiądz prowincjał zwrócił uwagę na cechy, którymi odznaczał się śp. br. Jan – wierność w codziennych „małych” sprawach, umiłowanie życia wspólnotowego, tęsknota za pięknem, która w istocie była tęsknotą za pełnią – za Bogiem. Przed końcowym błogosławieństwem głos zabrał wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Adrian Galbas SAC. Po Eucharystii odbyła się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu.

W uroczystościach pogrzebowych, oprócz księży prowincjałów obu pallotyńskich prowincji, wzięli udział współbracia, siostry pallotynki oraz najbliższa rodzina śp. brata Jana.