Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Wieczna konsekracja

Autor:
kln. Michał Jaworowski

8 września 2018 roku w kościele seminaryjno-parafialnym pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie, al. Dominik Gaładyk SAC i al. Jarosław Dragan SAC z Prowincji Chrystusa Króla oraz al. Szymon Pakuła SAC z Prowincji Zwiastowania Pańskiego złożyli na ręce wyższych przełożonych obu prowincji akt wiecznej konsekracji w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.

W ten sposób stali się oni dożywotnimi członkami najściślejszego kręgu przyjaciół i współpracowników naszego Ojca Założyciela, św. Wincentego Pallottiego. Akt ten stanowi bezpośrednie przygotowanie do bliskich już święceń w stopniu diakonatu, które nasi nowi profesi wieczyści otrzymają już w przyszłym miesiącu.

Wejście w dzisiejszą uroczystość umożliwiła nam godzinna adoracja, w której cała społeczność seminaryjna wzięła udział wczoraj wieczorem, a także uroczysta Jutrznia odprawiona dziś rano w naszej kaplicy seminaryjnej.

Msza św., podczas której miało miejsce owo doniosłe wydarzenie, została odprawiona o godz. 11.30 – przewodniczył jej ks. Zenon Hanas SAC, wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla, a kazanie wygłosił ks. Adrian Galbas SAC, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Mówił m.in. o tym, że Maryja jest żyzną glebą dla ziarna Bożej łaski. Dalej nawiązał do dzisiejszej konsekracji, mówiąc o doniosłości tego wydarzenia, przez które nasi współbracia oddają siebie na wyłączną własność Bogu. Życzył im, aby ta konsekracja była wielkodusznym darem, a nie „daniną” nie zaakceptowaną wewnętrznie. Następnie radził im oprzeć się na Bogu i zaufać Jemu, a nie sobie. Nawiązując do postawy leżenia krzyżem, którą za chwilę mieli przyjąć, nawoływał do trwania w takiej postawie uniżenia. Potem mówił im, aby to Chrystus był zawsze w centrum ich życia, ponieważ On może je całe uzdrowić. Ostrzegał ich także przed usiłowaniem przypodobania się światu, co do niczego nie prowadzi. Życzył im, aby składając ten akt podjęli mocną decyzję bycia pallotynami, a także, aby byli chlubą Stowarzyszenia, a nawet świętymi. Na sam koniec, nawiązując do modlitwy odmawianej w dzisiejsze święto przy poświęceniu ziarna na siew, życzył im, aby Bóg zawsze chronił ich od wszelkiego zła, jakie mogłoby zaszkodzić wzrostowi i owocowaniu ich powołania.

Po Eucharystii udaliśmy się na uroczysty obiad, a wieczorem spotkaliśmy się jeszcze raz na braterskiej rekreacji. Już jutro alumni kursu II wyjadą z księdzem Prefektem do Jeziornej Osady (Gnojewo), gdzie odbędą tzw. Dyrektorium (będące przygotowaniem do I konsekracji, którą złożą już 29 września).