Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Wprowadzenie w posługi lektora i akolity

Autor:
al. Dominik Gładyk SAC

Wprowadzenie w posługi lektora i akolity alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, odbyło się 17 lutego 2018 r. Stało się to przez posługę ks. Zenona Hanasa SAC, podczas Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, o godzinie 11:30. Homilię wygłosił ks. Adam Kamizela SAC. W posługę lektora wprowadzono 2 alumnów, natomiast akolity – 5.

Na początku Liturgii, ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiego seminarium, przywitał przybyłych księży prowincjałów, gości, a w sposób szczególny rodziców kandydatów do posługi akolitów. Po Ewangelii, ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnów, przedstawił przełożonym prowincjalnym kandydatów do posług: lektora i akolity, z dwóch polskich prowincji pallotyńskich. Następnie ks. Adam Kamizela SAC, I radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC, wygłosił homilię. Przez posługę ks. Zenona Hanasa SAC, przełożonego prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla SAC, lektorami zostali ustanowieni:

z Prowincji Chrystusa Króla SAC:

al. Marek Więch SAC

z Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC:

al. Tomasz Stawicki SAC

 

Natomiast w posługę akolity wprowadzeni zostali:

z Prowincji Chrystusa Króla SAC:

al. Michał Owczarz SAC

al. Łukasz Sobolewski SAC

z Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC:

al. Jan Jabłuszewski SAC

al. Rusłan Pieckelun SAC

al. Paweł Zajcew SAC

 

Do posługi lektora zostali wprowadzeni alumni III roku, natomiast akolity IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Są to kolejne stopnie w drodze ku kapłaństwu. Lektorzy mają troszczyć się o Stół Słowa – przygotowywać czytania mszalne i posługiwać jako psałterzyści, natomiast akolici o Stół Eucharystyczny.

Posługę muzyczną podczas Liturgii pełnił wykładowca WSD SAC oraz KUL, ks. Dariusz Smolarek SAC. Natomiast nad przebiegiem uroczystości czuwał al. Bartosz Olszewski SAC z kursu II.