Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

WARSZAWA: Obrona doktoratu ks. Mariusza Marszałka SAC

Dnia 14 stycznia 2020 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego miała miejsce, zwieńczona pomyślnym nadaniem tytułu doktorskiego, publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Mariusza Marszałka SAC o tytule: Proces erygowania oraz zatwierdzania instytutów i nowych form życia konsekrowanego w świetle obowiązującego prawa kanonicznego i praktyki Stolicy Apostolskiej.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Michał Jaworowski SAC

EŁK: Sakra biskupia ks. Adriana Galbasa SAC

Dzień 11 stycznia 2020 roku z pewnością zapisał się dużymi literami na kartach historii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce, szczególnie w historii Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ponieważ pierwszy spośród jej członków, a przy tym wieloletni przełożony prowincjalny, został wyniesiony przez Ojca Świętego Franciszka do godności biskupiej.

Czytaj więcej

Autor:
dk. Jan Jabłuszewski SAC

BIAŁORUŚ: Wiadomości z Mińska

Adwent 2019

W czasie Adwentu w pallotyńskiej parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła i św. Bogdana Leopolda Mandiča w Mińsku miała miejsce akcja „Sakiewka Samarytanina”. Akcja polegała na tym, że parafianie w czasie trwania adwentu mieli zbierać do pudełek słodycze, zabawki oraz różnego rodzaju przybory szkolne dla dzieci z biednych i potrzebujących rodzin. Pod koniec Adwentu pudełek uzbierało się tyle, że powstał piękny murek, który swoją wielkością prawie zasłaniał ołtarz pallotyńskiej kapliczki.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Ivan Sharuk SAC

Ks. Zdzisław Szmeichel SAC wybrany przełożonym prowincjalnym

Ks. Zdzisław Szmeichel SAC został wybrany przełożonym prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) z siedzibą w Poznaniu.

Ks. Zdzisław Szmeichel SAC urodził się 8 marca 1965 roku w Brodnicy. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), gdzie 29 września 1985 roku złożył pierwszą konsekrację, a 5 maja 1990 roku przyjął święcenia prezbiteratu.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

1 2 3 4 49