Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Wiosenny Zjazd Rektorów i Proboszczów – 20-21 kwietnia 2022 roku

Tradycyjnie, jak każdego roku, odbył się w naszym ząbkowickim domu wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i odpowiedzialnych za poszczególne agendy Zarządu Prowincjalnego.

Dzień pierwszy tradycyjnie był poświęcony tematowi formacyjnemu. Rozpoczęliśmy od Mszy świętej, której przewodniczył ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC. Po obiedzie gościliśmy p. Hannę Ostrowską-Biskot, psychoterapeutę uzależnień, razem z ks. administratorem naszego Wyższego Seminarium Duchownego – ks. Zbigniewem Kołodziejem SAC, który opowiedział o swoim wychodzeniu z tego problemu i dał konkretne świadectwo. Pani Hanna od ponad 30 lat pracuje jako terapeuta, zajmując się głównie chorobą alkoholową. Od wielu lat jest jedną z najważniejszych osób zajmujących się w Polsce problemem alkoholików i alkoholiczek, wliczając w to także pracę terapeutyczną z osobami duchownymi, również z naszego Stowarzyszenia. Pracowała i tworzyła od podstaw „Instytut Psychiatrii”, „Oddział odwykowy”, „Szpital Psychiatryczny”, „Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnionych” – głównie w Warszawie i okolicach Stolicy.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Michał Wójciak SAC

OŁTARZEW: Szkolne rekolekcje wielkopostne

W dniach 28-30 marca klerycy V roku naszego seminarium prowadzili rekolekcje w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach–Magdalence oraz w Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Władysławowie. Posługa rekolekcyjna kleryków naszego seminarium w tych szkołach jest już tradycją od lat, ale w ostatnich dwóch latach była utrudniona ze względu na pandemię. Rekolekcje dwa lata temu nie mogły się odbyć, a rok temu prowadzone były zdalnie, przez Internet. Dlatego tegoroczne rekolekcje były powrotem do zwykłej formy stacjonarnej, która umożliwia najlepszy kontakt i przekaz treści.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Michał Elsner SAC

OŁTARZEW: Sesja formacyjna ZAK

W dniach 28-30 marca 2022 roku alumni I i II roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie uczestniczyli w sesji formacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Każdy dzień tej sesji wyróżniał się swoją odrębną tematyczną specyfiką oraz stylem prowadzenia.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Pavel Mikulka SAC

CZĘSTOCHOWA: Szkoła Liderów

W dniach 18-20 marca br. w Dolinie Miłosierdzia odbyły się warsztaty „Szkoła Liderów”. Uczestniczyli w niej reprezentanci ZAK z całej Polski. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i szukania odpowiedzi na pytania: „Czego nauczyła nas pandemia?” oraz „Jaki Kościół budujemy, a jakiego Kościoła chce Bóg?”. Dzięki zaangażowaniu, otwartości i szczerości wszystkich uczestników, udało się wypracować plan działania na najbliższe miesiące, a także wskazać cele na kolejne pięć lat.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

1 2 3 4 72