Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Magisterium

Po długich godzinach wnikliwego pisania i studiowania, nadszedł czas zdawania ostatniego egzaminu w czasie studiów seminaryjnych – egzaminu magisterskiego. W tym celu, jako studenci VI roku, udaliśmy się na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, by dokonać „obrony prac magisterskich”. Egzamin rozpoczął się o godzinie 10.00 pod przewodnictwem dziekana Wydziału Teologicznego UKSW, ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika. W komisji zasiedli również promotorzy: ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC i ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC, oraz recenzent ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, jak również prefekt studiów naszego seminarium ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC i wicerektor WSD, ks. dr Przemysław Podlejski SAC.

Czytaj więcej

Autor:
dk. Jan Jabłuszewski SAC

ZAK: Rekolekcje w Skrzatuszu

Starczyło mi jeszcze zdrowia i sił, aby w dniach 14-16 lutego br. poprowadzić rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu k. Wałcza. Po przejechaniu z Ołtarzewa prawie 400 km, dotarłem szczęśliwie do pięknego domu rekolekcyjnego przy sanktuarium, obok pięknej bazyliki. Zaproszenie na te rekolekcje przyjęli członkowie i współpracownicy ZAK z Wałcza, Piły, Bydgoszczy, Kcyni i Zakrzewa – w sumie 18 osób. Program naszych rekolekcji zatytułowałem słowami: Z Maryją wielbimy Chrystusa w Eucharystii.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

OŁTARZEW: Diakoni z wizytą w diecezji ełckiej

W dniach 11-13 lutego na zaproszenie ks. biskupa Adriana Galbasa SAC odwiedziliśmy diecezję ełcką. Była to doskonała okazja do integracji z naszymi rówieśnikami w formacji – diakonami z seminarium w Ełku. Wymienialiśmy się doświadczeniami życia w naszych seminariach, znajdowaliśmy elementy wspólne jak i różnice, dzieliliśmy się przeżywaniem ostatniego etapu przygotowań do święceń prezbiteratu, ale też rozmawialiśmy o historii naszych powołań. Spotkaliśmy się z wielką serdecznością i otwartością ełckich diakonów, za którą jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Czytaj więcej

Autor:
dk. Jan Jabłuszewski SAC

PAPUA-NOWA GWINEA: Święcenia diakonatu br. Janusza

Miesiąc styczeń obfitował w wielkie i radosne wydarzenia dla wspólnoty pallotyńskiej naszej Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Po święceniach biskupich naszego współbrata ks. Adriana Galbasa SAC, na drugim końcu świata miała miejsce uroczystość święceń diakonatu. W dniu 19 stycznia br., w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Pokoju w Boram-Wewak, przez posługę biskupa Józefa Roszyńskiego SVD nasz wieloletni misjonarz br. Janusz Namyślak SAC został wyświęcony na diakona.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mirosław Lewandowski SAC

BIAŁORUŚ: Pallotyńskie spotkanie młodzieży w Żłobinie 2020

W dniach od 7 do 11 stycznia br. młodzież z pallotyńskich parafii z: Woronowa, Hermaniszek, Berezy, Tołoczyna, Rogaczowa i Żłobina przeżywała Pallotyńskie Spotkanie Młodzieży. Już po raz czwarty spotkaliśmy w Żłobinie. Młodzież z wielką niecierpliwością oczekiwała tegorocznego spotkania. Na każdy dzień była zaplanowana inna konferencja. Pierwszego dnia wygłosił ją ks. Stanislau Vaschkevich SAC, który mówił młodzieży na temat: „AIDS – dżuma XXI wieku”. Rzecznik informacyjny w Ragaczowie, pani Iryna Makaranko, opowiedziała o odpowiedzialności nieletnich w odniesieniu do poszczególnych artykułów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń administracyjnych Republiki Białorusi. S. Małgorzata Szuszkiewicz MC w swoim wystąpieniu zaproponowała, by zastanowić się nad tematem: „Powołanie do świętości.”

Czytaj więcej

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

1 2 3 4 51