Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

POZNAŃ: Wieczna konsekracja br. Marcina

Dla większej chwały Boga, Najświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, wszystkich aniołów i świętych i dla większego uświęcenia duszy swojej i bliźniego swego, z pomocą Boga i za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, świętego Ojca naszego Wincentego i wszystkich świętych ja Marcin Maksymilian Woźniczka oddaję, poświęcam i składam w ofierze całego siebie

Te słowa pallotyńskiej konsekracji wypowiedział, w sobotę 30 maja 2020 roku w kościele p.w. św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego, br. Marcin Woźniczka SAC, który na ręce ks. Zdzisława Szmeichela SAC, przełożonego prowincjalnego, złożył akt wiecznej konsekracji w naszym Stowarzyszeniu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Rekolekcje z Maryją

W dniach od 26 do 29 maja 2020 roku wspólnota nowicjacka przeżywała rekolekcje maryjne. Konferencje wygłaszał ojciec duchowny nowicjatu, ks. Michał Wójciak SAC. W czasie rekolekcji ks. Michał przybliżał nam cnoty Maryi oraz pokazywał, jak ważne miejsce zajmowała Ona w życiu i duchowości naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego. Rekolekcje te były dobrym czasem na zacieśnienie relacji z naszą Niebieską Matką i przygotowaniem do aktu zawierzenia Maryi, którego nasz kurs dokonał podczas Mszy św. w święto Królowej Apostołów, 30 maja br.

Czytaj więcej

Autor:
Nowicjusze

SZCZECIN: Relikwie Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej w szczecińskich szpitalach

W drugą rocznicę beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, którą nazwano „siostrą naszego Boga”, 28 kwietnia br., podczas rozmowy zrodziła się myśl, aby do tego zakątka Kościoła nad Odrą i Bałtykiem w Szczecinie zaprosić właśnie ją, krakowską pielęgniarkę, bł. Hannę Chrzanowską. Z taką inicjatywą wyszedł na przeciw kapelanom naszych największych szczecińskich szpitali ks. Piotr Zawada SAC. Bóg dał nam ją na trudne czasy jako wzór, świadka i orędownika. Osobiście zajmowała się adopcją sierot i poszukiwaniem rodzin zastępczych. Ukrywała żydowskie dzieci. Organizowała leki i materiały opatrunkowe dla chorych i rannych. Docierała do więźniów.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Marek Brożyna SAC i ks. Piotr Kubicki SAC

WAŁBRZYCH: Brylantowy jubileusz

Dnia 27 maja 2020 roku wałbrzyska wspólnota pallotyńska wraz z parafią p.w. św. Franciszka z Asyżu obchodziła dostojny, brylantowy jubileusz kapłaństwa najstarszego obecnie księdza pallotyna na świecie, ks. Józefa Lisiaka SAC.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył przyjaciel księdza Jubilata, JE ks. biskup Ignacy Dec. Okolicznościowe kazanie wygłosił wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Zdzisław Szmeichel SAC. W spersonalizowanym kazaniu ks. Prowincjał przytoczył bogaty życiorys ks. Józefa, a także jego duże zamiłowanie do Pisma Świętego, które jest nadal jego pasją życiową, pomimo sędziwego wieku (102 lata). Kaznodzieja wyraził radość z tego, że mógł być studentem ks. profesora Józefa Lisiaka SAC. Jubilat, zawsze otwarty na działanie Ducha Świętego, dawał się prowadzić Słowu Bożemu na medytacji, czytaniu duchownym w seminarium, podczas studiów biblijnych. Po spotkaniu z Żywym Słowem życie stawało się sensowne i wartościowe. Ks. Józef był dla nas wszystkich wzorem wierności Słowu i poświęcenia życia Chrystusowi, radykalnie, bez taryfy ulgowej.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Marek Brożyna SAC

WAŁBRZYCH: Uroczystość 75-lecia kapłaństwa ks. Józefa Lisiaka SAC

Swój brylantowy jubileusz święceń prezbiteratu ks. Józef Lisiak SAC obchodził w wałbrzyskiej wspólnocie pallotynów przy parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu.

Mszy św. 27 maja przewodniczył biskup Ignacy Dec, emerytowany ordynariusz diecezji świdnickiej, ale gratulacje jubilatowi nadesłali również: arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, biskup Adrian Galbas SAC i biskup Marek Mendyk. Homilię natomiast wygłosił ks. Zdzisław Szmeichel SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Pojasek – za GN 22/2020

1 2 3 4 55