Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Rekolekcje w Morasku

W dniach 20-22 września 2019 roku odbyły się rekolekcje dla członków i współpracowników ZAK ze wspólnot Królowej Apostołów w Poznaniu, Wałczu i Zielonej Górze. Tym razem korzystaliśmy z domu rekolekcyjnego Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej w Morasku k. Poznania. Tematem rozważań i modlitw było misterium Krzyża Chrystusowego w życiu i powołaniu apostolskim chrześcijanina. Wiązaliśmy je z refleksją nad fragmentami Dziejów Apostolskich opisujących działalność Apostołów, którzy otrzymali moc Ducha Świętego i stali się świadkami Chrystusa aż po krańce ziemi, pomimo prześladowań.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Nekrolog: ks. Kazimierz Czulak SAC

Dnia 29 września 2019 roku

zmarł nagle nasz współbrat

 KS. KAZIMIERZ CZULAK SAC

w latach 2005-2011 przełożony prowincjalny
Prowincji Zwiastowania Pańskiego
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni)

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

BRUSY: XV rocznica nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego SAC miastu i gminie Brusy

W niedzielę 29 września 2019 r. odbyły się w Brusach obchody XV rocznicy nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego SAC miastu i gminie Brusy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godzinie 11.00, sprawowaną w parafii p.w. Wszystkich Świętych. Przewodniczył jej ks. Andrzej Węsierski – wikariusz parafii, homilię wygłosił proboszcz – ks. Jan Flaczyński. Ukazując postawę bogacza i żebraka Łazarza, o których mówiła Ewangelia (Łk 16, 19-31), ks. Proboszcz przedstawił heroiczną postawę umiłowania Boga i człowieka, jaką odznaczał się bł. ks. Józef Jankowski SAC. Po Mszy św. przy kapliczce bł. ks. Józefa Jankowskiego SAC w Czyczkowach – w miejscu gdzie znajdował się dom, w którym urodził się Błogosławiony – przedstawiciele różnych środowisk kościelnych i państwowych złożyli kwiaty.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

OŁTARZEW: Oddaję, poświęcam, składam w ofierze

W ostatnią niedzielę września ośmiu współbraci po raz pierwszy wypowiedziało słowa konsekracji pallotyńskiej. Był to także dzień odnowienia złożonych przyrzeczeń przez pozostałych profesów, odnawiających konsekracje czasowe. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ksiądz wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, zaś słowo wygłosił ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC, kładąc szczególny akcent na potrzebę służby, zauważenia drugiego człowieka żyjącego obok nas oraz zatopienie się w słowie Bożym.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Karol Piłacik

ZAK: Rekolekcje ZAK z „Polską pod Krzyżem”

W dniach 13-15 września br., w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Laskowicach Pomorskich, odbyły się rekolekcje dla członków i współpracowników wspólnot ZAK Królowej Apostołów w: Solcu Kujawskim, Bydgoszczy, Chełmnie, Grudziądzu, Brodnicy, Cekcynie, Nowem, Zakrzewie i Lipce k. Złotowa. Rozważania i modlitwy ukierunkowane były na Misterium Krzyża Chrystusowego w życiu chrześcijańskim. W rekolekcyjnej kaplicy kontemplowaliśmy obraz Chrystusa Ukrzyżowanego i naszej patronki Królowej Apostołów, obraz św. Wincentego Pallottiego i jego relikwie oraz relikwie bł. Józefa Stanka i bł. Elżbiety Sanny, widoczne na załączonym zdjęciu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

1 2 3 4 45