Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Wiadomości

Wprowadzenie relikwii bł. Józefa Stanka i bł. Ryszarda Henkesa

Dnia 19 grudnia 2019 roku w ząbkowickiej wspólnocie podczas Mszy św., której przewodniczył wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla ks. Waldemar Pawlik SAC, odbyło się uroczyste wprowadzenie do kaplicy domowej relikwii bł. Józefa Stanka i bł. Ryszarda Henkesa. Każda Eucharystia jest momentem obecności świętych i błogosławionych. W sposób szczególny tego dnia pragnęliśmy prosić o wstawiennictwo błogosławionych męczenników pallotyńskich.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Szymon Rojek

POZNAŃ: Ku czci św. Wincentego Pallottiego

Nie każdy proboszcz zostaje biskupem. Jednak parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu może się poszczycić tym, że jeden z jej poprzednich proboszczów przyjął sakrę biskupią. Tydzień po uroczystościach w Ełku biskup Adrian Galbas SAC przyjechał do Poznania, by przewodniczyć Mszy św. z okazji zbliżającej się uroczystości św. Wincentego Pallottiego. Była to jednocześnie dla wspólnoty parafialnej Msza św. prymicyjna nowego biskupa – jej byłego proboszcza, a dla wspólnoty Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – byłego Przełożonego Prowincjalnego.

Czytaj więcej

Autor:
dk. Jan Jabłuszewski SAC

POZNAŃ: Wizyta ks. biskupa Szymona Stułkowskiego w Pallottinum

W środę 15 stycznia 2020 roku o godz. 7.30 gościliśmy w naszej wspólnocie ks. biskupa Szymona Stułkowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej.

Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej koncelebrze i wygłosił do nas okolicznościowe kazanie. Nawiązał w nim do dzisiejszych czytań mszalnych o Samuelu i jego „oto jestem”.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Zbigniew Rembisz SAC

WARSZAWA: Obrona doktoratu ks. Mariusza Marszałka SAC

Dnia 14 stycznia 2020 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego miała miejsce, zwieńczona pomyślnym nadaniem tytułu doktorskiego, publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Mariusza Marszałka SAC o tytule: Proces erygowania oraz zatwierdzania instytutów i nowych form życia konsekrowanego w świetle obowiązującego prawa kanonicznego i praktyki Stolicy Apostolskiej.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Michał Jaworowski SAC

EŁK: Sakra biskupia ks. Adriana Galbasa SAC

Dzień 11 stycznia 2020 roku z pewnością zapisał się dużymi literami na kartach historii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce, szczególnie w historii Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ponieważ pierwszy spośród jej członków, a przy tym wieloletni przełożony prowincjalny, został wyniesiony przez Ojca Świętego Franciszka do godności biskupiej.

Czytaj więcej

Autor:
dk. Jan Jabłuszewski SAC

1 2 3 4 50