Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Białoruś: Jesienne wakacje

Od 27 października do 7 listopada br. na Białorusi w szkołach były jesienne wakacje. To dobry czas dla Kościoła, aby zorganizować dla dzieci lub młodzieży różnorakie wspólne spotkania.

Pierwsze spotkanie młodych ludzi z diecezji pińskiej odbyło się 27 października w brzeskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Tematyką tegorocznego spotkania było: Zagrożenia, jakie niesie ideologia gender, dla współczesnego młodego chrześcijanina. W tym spotkaniu uczestniczyła również i nasza młodzież parafialna z Berezy. Według duszpasterza młodzieży ks. Pawła Tron, który wygłosił duchową konferencję, problematyka gender staje się coraz ważniejsza w naszych czasach i tak samo na Białorusi.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

Kuba: Wieści z ostatniego czasu

Koncert z okazji 40-lecia pontyfikatu św. Jana Pawła II

W dniu 21 października wraz ze wspólnotą parafialną i społecznością Polaków mieszkających na Kubie uczciliśmy 40-leciae pontyfikatu św. Jana Pawła II. Na początku spotkania przywitała wszystkich pani Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej i uroczyście otworzyła wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II. Wystawa pokazywała św. Jana Pawła II w różnych zakątkach świata, do których odbywał podróże apostolskie. Po obejrzeniu wystawy wysłuchaliśmy koncertu pod dyrekcją znakomitej dyrygentki pochodzącej z Kuby.

Czytaj więcej

Autor:
Współbracia z Kuby

Szkocja: 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w Dundee

W dniu kiedy w naszej narodowej wspólnocie obchodziliśmy uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Szkoci świętowali 100 rocznicę zakończenia I wojny światowej. Nasza parafia skupia w sobie duszpasterstwo szkockie i polonijne. Ta zbieżność rocznicowych dat, które pozostają bardzo ważne, tak dla Polaków, jak i dla Szkotów spowodowała, że w czasie zebrania Komitetu Parafialnego podjęliśmy decyzję o wspólnych obchodach tych rocznic w jednej patriotycznej uroczystości.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Leszek Więcaszek SAC

Białoruś: Przeżycia, o których długo będę pamiętać…

W swoim bez mała 7-letnim pobycie na Białorusi spotkałam wielu wspaniałych ludzi – młodych i starszych, ale na długo w moim sercu i pamięci pozostaną osoby w podeszłym wieku, które pokazały mi, jak mocno kochają Boga i Kościół. Ich młodość przypadała na ciężkie czasy prześladowań ludzi wierzących, na czasy niszczenia kościołów i wszystkiego, co związane było z wiarą w Boga. Mimo tego – wiarę i miłość do Boga oraz Kościoła zachowały i przekazały swoim bliskim. Spotkania modlitewne w domach, w ukryciu; modlitwy wyuczone na pamięć, a jeśli z modlitewników – to tak, by nikt nie widział; obrazy z kościołów, naczynia liturgiczne ukrywane tak, by ich nie znaleziono. Aby ochrzcić dziecko, ludzie musieli przemierzyć wiele kilometrów, by dotrzeć do kościoła i kapłana; aby wziąć udział w niedzielnej Mszy św. wędrowano dziesiątki kilometrów w jedną i drugą stronę… Nie było to przeszkodą dla tych, którzy pragnęli przyjąć Boga do swoich serc. Wspominają jakie to były trudne czasy, jak karano za wyznawaną wiarę, jak dręczono. Im było trudniej, tym usilniej modlono się i wierzono, że Bóg ich nie opuści.

Czytaj więcej

Autor:
s. M. Elżbieta Tkacz SAC

Meksyk: Obchody 20-lecia przybycia Pallotynów do Tenango del Aire

W niedzielę 11 listopada wielką radością była dla mnie możliwość uczestniczenia w Mszy św. dziękczynnej za 20. lat pobytu polskich Pallotynów i zakorzenienia się ich tutaj, w moim pięknym Tenango del Aire. Eucharystię sprawował, w ramach wizytacji kanonicznej, przełożony prowincjalny ks. Adrian Galbas SAC. Ponadto moje serce napełnia się miłością, którą Bóg ofiarowuje mojej wspólnocie dlatego, że jest miejscem dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz za towarzyszenie mi w drodze do królestwa Bożego przez Pallotynów.

Czytaj więcej

Autor:
Olga Leticia Gutierrez Flores

1 25 26 27 28 29 50